Stále platí maximální home office a výuka online

V souvislosti s novými opatřeními vlády nedošlo v provozu vysokých škol oproti předchozímu opatření ke změně. Osobní přítomnost na výuce je zakázána, vyjma účasti na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky ne více než 10 osob, účasti na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, účasti na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob a účasti na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

2. 3. 2021 Roman Čermák

Nově vláda nařídila zaměstnavatelům využívat maximálně práci na dálku. Rozhodnutí o nutné přítomnosti v práci budou přijata vedoucími hospodářských středisek.

Pokud je přítomnost na pracovišti nutná, musí mít zaměstnanci v budovách MU (ideálně) respirátory FFP2, KN95 nebo chirurgické roušky splňující normu, látkové roušky jsou zakázány. Stanovení okruhu zaměstnanců, kterým budou ochranné prostředky poskytovány zaměstnavatelem v souvislosti s nutným výkonem práce včetně formy jejich distribuce, určí vedoucí hospodářských středisek.

V souvislosti s omezením pohybu mezi okresy se zaměstnanci při cestě do práce prokáží potvrzením, vygenerovaným v aplikaci Prevence COVID-19 v Inetu. Zaměstnanci nepřekračující při cestě do práce hranice okresu se ničím prokazovat nemusejí.

Je nutné v co největší míře zamezit kontaktu mezi zaměstnanci, tzn. zaměstnanci by se neměli potkávat, pracovní jednání jsou povoleny pouze online, v kanceláři jedna osoba – pokud jsou nutné 2 osoby musí mít respirátor.

Testování zaměstnanců zatím není pro vysoké školy povinné. V současné době se snažíme primárně o zajištění očkování všech akademických i neakademických zaměstnanců. Vedení Masarykovy univerzity apeluje na prioritizaci očkování proti COVID-19 u svých zaměstnanců z důvodu urychlené obnovy prezenční výuky. Za účelem vyjednávání s MŠMT je připraven sběr dat k potenciálnímu zájmu o očkování u našich zaměstnanců. Sběr je otevřen v aplikaci Prevence COVID-19 v systému INET pod tlačítkem "Vyplnit dotazník k zájmu o očkování". Prosíme všechny zaměstnance o aktivní účast na rychlém sběru dat do čtvrtka 4. 3. 2021.

Na základě aktualizace opatření menzy opět mohou být otevřeny. Podrobnější informace naleznete na webu Správy kolejí a menz.

Podatelna bude na Kotlářské otevřená pouze od pondělí do čtvrtka v čase 13-14 hod., na UKB beze změny. 

Pokladna na Kotlářské bude otevřena ve středu v čase 9-12 hod.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.