Informace o opatřeních MU a PřF v souvislosti s probíhající epidemií

16. 3. 2020 Tomáš Kašparovský

Vážení studenti,

čtěte pozorně následující informace o opatřeních MU a PřF v souvislosti s probíhající epidemií.

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je "zakázána osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole." Platí pro všechny studenty, tedy i DSP. Zákaz neplatí, pokud je student současně zaměstnancem fakulty, tj. má dohodu o provedení práce/pracovní činnosti.

Do 15. 5. 2020 je zrušena veškerá kontaktní výuka pro všechny formy studia, včetně individuálních konzultací a práce v laboratoři. Tento termín není nutně definitivní, jeho případné prodloužení závisí na vývoji situace. Vyučující mohou stanovit náhradní nekontaktní způsob realizace výuky a plnění průběžných požadavků studia.

Jsou zrušeny všechny kontaktní formy zkoušek, včetně státních zkoušek a obhajob závěrečných prací. Ve výjimečných případech, které nesnesou odkladu a kdy nelze účinku dosáhnout jinak, lze povolit konání kontaktních individuálních zkoušek a individuálních konzultací. O povolení v těchto případech rozhoduje proděkan pro studium v případě studentů Bc. a Mgr. studijních programů a proděkan pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium v případě studentů doktorských studijních programů.

Zrušení kontaktní výuky se netýká studentských praxí, stáží, brigád apod. probíhajících u třetích osob. Netýká se ani situací, kdy je kredity hodnocena komunitní služba (dobrovolnictví), a to ani v případě, pokud probíhá na MU. Tyto případy se nepovažují za kontaktní výuku na MU a nevztahuje se na ně ani usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu. Tyto praxe, stáže, brigády, komunitní služba apod. tedy mohou probíhat, jsou-li dodrženy ostatní zákonné podmínky a podmínky omezení volného pohybu.

Konzultace a další komunikace mezi studenty, akademickými pracovníky a všemi dalšími zaměstnanci bude uskutečňována a maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.) Tam, kde je to možné, umožní garanti předmětů studentům samostudium prostřednictvím elektronických materiálů či výuku distanční formou.

Knihovny jsou pro studenty uzavřeny. Využívejte elektronické informační zdroje.

Úřední hodiny studijního oddělení a oddělení pro doktorské studium jsou zrušeny. V případě potřeby kontaktujte prosím referentky e-mailem.

Jsou zakázány všechny zahraniční výjezdy (Erasmus apod.). Při návratu ze zahraniční cesty je nutné respektovat opatření Vlády ČR. (https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/prehledne-co-vlada-zakazala-a-povolila-spolu-s-omezenim-volneho-pohybu-osob-40316774 a http://mzcr.cz/obsah/2020_4107_1.html).

Všechny informace o aktuálním provozu univerzity, opatřeních a další důležité informace a kontakty jsou průběžně aktualizovány zde https://www.muni.cz/koronavirus

Poté, co bude znám termín ukončení platnosti mimořádných opatření, vedení fakulty rozhodne o dalším průběhu výuky v JS 2020. Je pravděpodobné, že dojde ke změně harmonogramu – prodloužení termínu odevzdávání ZP, semestrální výuky, zkouškového období. Aktuální informace lze nalézt na https://www.sci.muni.cz/clanky/informace-o-odevzdavani-zaverecnych-praci-a-statnich-zaverecnych-zkouskach-v-js-2020.

Vedení fakulty, ředitelé ústavů, garanti programů a vyučující se budou v rámci možností a se vstřícností snažit, aby JS 2020 mohl být řádně ukončen i v těchto ztížených podmínkách.

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty MU

 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

děkan Přírodovědecké fakulty


e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků