Nový doktorský studijní program ANALYTICKÝ GEOCHEMIK

Přihlást se lze do 30. dubna 2020 (začátek studia podzimní semestr 2020).

10. 2. 2020 Kateřina Zachovalová

Příklady témat pro doktorské studium:
- Distribuce REE v koexistujících fosfátech a silikátech granitických hornin
- Lehké prvky v minerálech cordieritu a jejich petrogenetický význam
- Vliv úpravy povrchu vzorku na přesnost metody LA-ICP-MS pro plošné mapování
- Vývoj metod rychlého chemického mapování vzorků metodou LIBS
- Datování hornin pomocí LA-ICP-MS metodou U-Pb

https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/24015-analyticky-geochemik

Více článků

Přehled všech článků