Lososová et al. (2012): Síťové mapování květeny Brna