Katalýza měďnými komplexy v post-Ullmannově době

Autoři

PAZDERA Pavel KORE Nitin Shivanna HEROVÁ Dana

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Když Fritz Ullmann publikoval v roce 1901 výsledky syntéz diarylů z brom-/iodbenzenů katalyzované elementární mědí [1], podložené experimentálními poznatky jeho manželky Irmy Goldberg, netušil, jak tento jeho objev (Ullmannova reakce) ovlivní organickou syntetickou chemii. Když se od počátku 50-tých let minulého století [2] začaly syntetizovat a charakterizovat sloučeniny Cu(III), dostaly se Ullmanovy poznatky a výsledky jeho pokračovatelů do zcela nové roviny. Skutečnost, že měď je schopna vytvářet stabilní oxidační stavy Cu(I)/Cu(III), poskytla široké možnosti využití v homogenní organické katalýze. Při katalýze pak mohou probíhat takové elementární děje, jako je oxidativní adice – heterolytická adice – reduktivní eliminace (Ullmanovy couplingy). Jednou z mála nevýhod existence stavů Cu(III) je nutnost jejich stabilizace donorními ligandy. Naše pracoviště zjistilo, že uvedený problém lze řešit imobilizací Cu(I)/Cu(III) na levných průmyslových slabě kyselých katexech polyakrylátového typu [3], přičem ve většině případů není potřeba přidávat další stabilizující ligandy. Imobilizovaný katalyzátor je na vzduchu stabilní. Velkou výhodou je skutečnost, že (imobilizovaný) systém Cu(I)/Cu(III) umožňuje nahradit drahé homogenní katalyzátory Pd(0)/Pd(II) apod. při srovnatelných katalytických možnostech. V příspěvku budou uvedeny příklady organických syntéz katalyzovaných různými typy sloučenin Cu(I), jako jsou například nejrůznější C-N, C-C couplingy včetně Buchwaldova–Hartwigova a Sonogashirova–Hagiharova, dále syntézy z kontextu „Click Chemistry“, některé oxidační procesy apod. [1] F. Ullmann, J. Bielecki (1901). "Ueber Synthesen in der Biphenylreihe". Chemische Berichte 34 (2) 2174–2185. [2] R. Scholder, U. Voelskow. „Über Cuprate (III)“. Z. Anorg. Allg. Chem. 1951, 266, 256; I. P. Beletskaya, A. V. Cheprakov. „Copper in cross-coupling reactions; The post-Ullmann chemistry“. Coordination Chemistry Reviews 248 (2004) 2337–2364. [3] P. Pazdera, B. Zberovská, D. Němečková, V. Datinská, J. Šimbera. „Katalyzátor pro chemické syntézy na bázi komplexu kovu a způsob jeho přípravy“ (Masarykova univerzita). CZ20110799 (A3) (2013).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.