COMPARISON OF FOUR METHODS USED FOR PLASMA PROTEIN-DRUG INTERACTION STUDIES

Název česky Srovnání čtyř metod pro interakce plasmatických proteinů a léčiv
Autoři

NEVÍDALOVÁ Hana MICHALCOVÁ Lenka GLATZ Zdeněk

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Vazba léčiv na plasmatické proteiny ovlivňuje farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti léčiv. Je všeobecně známo, že proteiny transportují vázané léčivo v krvi ale zároveň tyto interakce limitují množství léčiva které působí farmakologickým efektem. Z těchto důvodů je studium zmíněných interakcí důležitou součástí vývoje nových léčiv. Pro zvýšení laboratorní účinnosti je potřeba zavedení rychlé a snadno automatizovatelné metody. V této práce byly srovnány čtyři analytické metody kapilární elektroforéza - frontální analýza, isotermální titrační kalorimetrie, cirkulární dichroismus, rovnovážná dialýza použité pro měření vazebných parametrů modelových systémů diklofenak-albumin a lidokain-albumin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.