Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Osobní terapeutický přístup: struktura a vývoj (OTPSV)

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/0828/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je přispět k porozumění tomu, jak si psychoterapeuti v průběhu svého profesního vývoje utvářejí svůj osobní psychoterapeutický přístup. Projekt navazuje na dřívější studii (Řiháček, Danelová a Čermák, 2012) a také na další (zatím nepublikované) výsledky výzkumu, které ukazují osobní terapeutický přístup jako centrální koncept ve vývoji psychoterapeutů. V rámci tohoto projektu bude realizováno několik dílčích studií zaměřujících se vývoj osobního terapeutického přístupu u různých skupin terapeutů (začínající, zkušení, reprezentující různé psychoterapeutické přístupy). Projekt podpoří také další studentské projekty z oblasti výzkumu psychoterapie (překlad a standardizaci dotazníku CORE-OM, výzkum spirituality/religiozity terapeutů).

Publikace

Počet publikací: 2