Vytvoření základů pro dlouhodobou udržitelnost fyzikálního a technického kroužku KrTeK v rámci inovace předmětu Zájmová a projektová praxe na PřF (Vývoj fyzikálního a technického kroužku KrTeK)

Kód projektu
MUNI/FR/1334/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Loni s podporou FRMU vznikl úspěšný fyzikální kroužek KrTeK, který zvýšil počet studentů předmětu Zájmové a projektové práce a vytvořil prostor pro studenty učitelství i zájemce o praktickou výuku k vlastní realizaci a smysluplné praxi. Novým cílem je vytvoření základů pro dlouhodobou udržitelnost kroužku, který k tomu má velký potenciál, daný zájmem studentů MU i dětí. Na jaře vytvoříme nových deset lekcí, které rovnou odučíme na dvou kroužcích na jaře a na podzim budeme kroužky opakovat.