Rozšíření výuky praktických cvičení o úlohu „Metabolomická analýza moči metodou kapilární elektroforézy spojené s hmotnostní spektrometrií“

Kód projektu
MUNI/FR/1289/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je zavedení nové úlohy inovující předmět C6230 Klinická biochemie – cvičení, při které se studenti seznámí s pokročilou metodou kapilární elektroforézy spojenou s hmotnostní spektrometrií, v tomto případě využitou pro metabolomické analýzy. Metabolomické studie patří mezi nejnovější přístupy hledání nových biomarkerů pro širokou škálu onemocnění, od nádorových po neurodegenerativní onemocnění. Cvičení bude vypracováno ve spolupráci s biochemickým ústavem lékařské fakulty.