Čím se zabýváme?

Hlavním zájmem naší pracovní skupiny je studium ekologie společenstev a populací bezobratlých v akvatických ekosystémech, především v tekoucích vodách. Skupiny vodních bezobratlých, které přednostně studujeme z hlediska diverzity i taxonomie jsou: jednobuněčná volně žijící Eucaryota (dříve Protozoa), opaskovci (Clitellata), měkkýši (Mollusca), korýši (Crustacea), jepice (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera), brouci (Coleoptera), chrostíci (Trichoptera) a dvoukřídlí (Diptera), zejména pakomárovití (Chironomidae). Naše vědecká činnost zahrnuje základní i aplikovaný výzkum, v rámci kterého se soustředíme na

  • Biodiverzitu ekosystémů tekoucích vod včetně fauny hyporeálu, podzemních vod a pramenišť. Hledáme vztahy mezi druhovým složením a hlavními faktory prostředí na různých časoprostorových škálách. Analyzujeme vliv limitace zdroji, kompetice a predace mezi organizmy a vliv stresových faktorů a disturbancí na variabilitu společenstev.
  • Vývoj metod pro hodnocení ekologického stavu toků a vytváření klasifikace toků. Provádíme stanovení vlivu regulací na říční ekosystémy a možnosti jejich revitalizace. V poslední době se také intenzivně zabýváme vlivem dlouhodobých klimatických změn na říční ekosystémy.

Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Czech Republic, Tel.: +420 532 146 271 | webdesign © Rozrazil 2007