Ceny děkana 2019

V letošním roce převzala Cenu děkana za vynikající reprezentaci fakulty v oblasti výzkumu, vývoje nebo další tvůrčí činnosti v zahraničí naše studentka Mgr. Michaela Tvrdoňová. Student Bc. Lukáš Pečinka pak získal Cenu děkana za publikaci vynikajících výsledků vlastního bádání. Oběma srdečně gratulujeme (více zde).

Nabídka pracovní pozice

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. hledá pro své pracoviště v Brně vhodného kandidáta na pozici Vysokoškolský odborný pracovník v oboru chemie. Bližší informace najdete zde.

International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" 2019

Ve dnech 19. a 20. září 2019 proběhne již 15. ročník tradiční mezinárodní studentské konference v anglickém jazyce Modern Analytical Chemistry. Konference se uskuteční v prostorách Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bližší informace najdete zde.

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2019

Ve dnech 6. - 7. února 2019 se uskutečnil další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu Karla Štulíka, ve kterém náš student Lukáš Hekerle získal za práci Optimalizace HPLC pomocí matematického plánování Zvláštní cenu poroty. Srdečně gratulujeme. Bližší informace najdete zde.

Úspěch v soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

Srdečně gratulujeme Mgr. Adamu Pruškovi za 2. místo v soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie, kterou každoročně pořádá Spektroskopická společnost Jana Marka Marci. Adam získal ocenění v kategorii diplomových prací za práci s názvem Studium přípravy vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI, kterou obhajoval v roce 2017. Přejeme mnoho dalších úspěchů.

Vybrané konference OSCHE 2019

Odborná skupina chromatografie a elektroforézy České společnosti chemické přináší pozvánky na konference pro rok 2018. Přehled akcí najdete zde.

Aktualizované okruhy SZZ

Aktualizované okruhy témat ke státním závěrečným zkouškám najdete zde.

Metrologická terminologie

K dispozici studentům je prezentace dr. Farkové o nové metrologické terminologii. Stáhnout...Main menu 2

EU Copyright | Page