Laboratoř molekulové spektrochemie

 

Laboratoř molekulové spektrochemie se zabývá především studiem spektroskopických, kinetických a termodynamických vlastností iontů přechodných kovů (Cu(II), Zn(II), Co(II)) a lanthanoidů (Ce(III), Eu(III), Gd(III), Tb(III)), jejich komplexů s vybranými makrocyklickými ligandy a jejich interakcí s biologicky významnými látkami (např. nukleové báze, nukleosidy a nukleotidy). Dálese zaměřuje na vyhodnocování těchto dat pomocí pokročilých chemometrických metod.

Laboratoř je vybavena dvěma UV/VIS spektrometry, luminiscenčním spektrofotometrem a automatickým titrátorem. Spektrofotometry jsou vybaveny termostatovanými měřícími celami (Peltier) a vzorky mohou být měřeny v rozmezí teplot -10° až 100°C, a to při konstantní teplotě nebo vybraném teplotním průběhu.

UV/Vis Spektrometr Hewlett-Packard 8453A (Agilent, USA)

UV/Vis spektrometr 8453 je jednopaprskový systém s jednoduchým optickým designem. Zdrojem záření je deuteriová lampa a přes ni zářící lampa wolframová (rozsah 190-1100 nm). Jedinou pohyblivou částí optické soustavy je záklopka zabraňující záření ve svitu v době, kdy se neměří. Optická čočka směřuje transmitované záření přes štěrbinu (1nm) na holografickou mřížku. Z ní je pak záření rozptýleno na 1024 elementů diode-array detektoru.

UV/Vis Spektrometr UNICAM UV2 Series (ATI UNICAM, UK)

Dvoupaprskový spektrofotometr klasické konstrukce. Zdrojem záření je wolframová a deuteriová výbojka se záměnou při 325 - 370 nm. Přístroj je vybaven fotonásobičem a je schopen pracovat v rozsahu 190 – 900 nm s rozlišením 0,1 nm.

KONTAKTY

doc. Mgr. Přemysl LUBAL, Ph.D. 5 4949 5637 lubal(at)chemi.muni.cz
RNDr. Marta FARKOVÁ, CSc.  5 4949 3765 farkova(at)chemi.muni.cz

                

                        Main menu 2

EU Copyright | Page