Parenchym dřeně větévky bezu černého (Sambucus nigra)

Parenchymatické buňky jsou přibližně izodiametrické, tenkostěnné, s četnými intercelulárami