Fyziologie rostlin - přednáška

kurz Bi4060, rozsah 3 hodiny týdně;
bližší údaje viz podrobný výpis z ISu

Studijní materiály (z akademického roku 2017/2018) ke kurzu naleznete v Informačním systému:

Úvod Úvod
Část I.  Transportní procesy v rostlinách  (příjem a transport vody; příjem a transport iontů solí; transport organických látek; transport plynů v rostlinách a výměny s atmosférou)
Část II. Metabolické procesy
Část III. Růst a vývoj
Část IV. Stresová fyziologie