Velký laterální arbuskul, typický pro Arum morfotyp arbuskulární mykorhizy. Použitá mykorhizní asociace: Glomus mosseae BEG25 a Fragaria vesca, barveno 0,05% roztokem chlorazolové černi E v laktoglycerolu. A - arbuskul.