Cvičení k systému vyšších rostlin
Požadavky a hodnocení

K udělení zápočtu musí mít student uznané protokoly z jednotlivých cvičení a zkontrolovaný morfologický herbář. Povoleny jsou dvě omluvené nebo neomluvené absence na cvičeních. Protokoly ze zameškaných cvičení si student doplňovat nemusí. Při větším počtu absencí záleží na vyučujícím, zda bude zápočet udělen. Jako náhradu za případnou 3. omluvenou absenci je možno po dohodě s vyučujícím brát vypracování původního referátu nebo seminární práce o minimálním rozsahu 1500 slov na přidělené téma.


Protokoly

Protokoly ze cvičení vypracujte na čistý bílý papír formátu A4. Kresby provádějte tužkou, maximálně dva objekty na jednu stranu. Protokoly musí obsahovat zákres všech na cvičení zmiňovaných objektů včetně všech požadovaných detailů. Zákresy objektů opatřete popiskami a měřítkem. V protokolech se jako popisky musí objevit všechny tučně označené termíny z návodů ke cvičením (dostanete vytištěné, prohlédnout si je můžete na adrese http://botzool.sci.muni.cz/study/system_vyssich_cvika/). Správnost protokolů vám zkontrolují cvičící na konci hodiny.


Morfologický herbář

Pokyny k vypracování morfologického herbáře najdete na adrese http://sci.muni.cz/~pvesely/vyuka/morfoherbar.htm.


Poznávací test z vybraných druhů rostlin povinného penza se provádí až u zkoušky z předmětu.