Morfologický herbář
Vážení studenti,

jednou z podmínek zápočtu ze cvičení „Systém a evoluce vyšších rostlin“ je předložení herbáře prezentujícího následující morfologické vlastnosti rostlin na konkrétních druzích:

Vyobrazení tvarů částí rostlin i s legendou naleznete v prvním díle Květeny České republiky, či na webu Botanická fotogalerie, kde navíc najdete i konkrétní ukázky na některých druzích.

Postup

V terénu seberte a následně preparujte rostliny (či vybrané části rostlin), položky nalepte na kladívkový papír formátu A4. Vyrobte schedu opatřenou následujícími údaji:

 • O jaký typ květenství, složeného listu, listového okraje nebo tvar jednoduchého listu jde
 • Latinský (případně i český) název rostliny
 • Datum a lokalitu sběru
 • Vaše jméno a příjmení (případně UČO)

Časté otázky, časté chyby

 • U jedné herbářové položky můžete popsat i více morfologických znaků. Výsledně tedy může být méně než 30 položek.
 • Celkový počet položek herbáře nehraje roli, jsou-li zastoupeny všechny požadované znaky. Určitě by ale neměl přesáhnout 40.
 • Typy morfologických útvarů by se neměly opakovat.
 • Lze použít i pěstované druhy rostlin, umíte-li je správně určit.
 • Rostliny nesbírejte v chráněných územích! (např. Hády, Kamenný vrch, atd.)
 • Nepoužívejte jeden rostlinný druh na demonstraci více alternativních vlastností (např. u listů Aesculus hippocastanum - list pětičetný i sedmičetný)
 • Neurčujte pampelišky jako Taraxacum officinale, tento taxon u nás neroste. Místo toho použijte Taraxacum sect. Ruderalia
 • Pokud jsou položky v eurofólii, pak musí mít schedu s popisem u místa vkládání, jinak se špatně opravují chyby!
 • Peřenoklaný list se píše jen s jedním „n“.


Takto připravený herbář odevzdejte svým cvičícím. Hlavně ho nenoste Jiřímu Danihelkovi do herbáře :-)

V Brně 17. dubna 2015

Petr Bureš & Pavel Veselý