Trasa 5 (chata Paprsek - Smrk - Špičák - hrad Rychleby - Javorník)

Vyrazíme z Paprsku po asfaltové a později po kamenité lesní cestě a po asi 3 km červené značky přijdeme na rozcestí v sedle u Císařské lovecké boudy. Po příjemné lesní cestě stoupáme zelenou značkou na Smrk, v horních partiích je cesta silně zničena těžbou dřeva (aktuálně 6/2006). Na Smrku (1125 m) končí civilizace. 

 
Ze Smrku vede úzká pěšinka lesním průsekem až na Špičák. Chodníček Rychlebských hor stoupá na vrch Karkulka.

Vydáme-li se po žluté značce po státní hranici, půjdeme 4 - 10 m širokým průsekem po krásné pěšince a je velice pravděpodobné, že cestou nepotkáte vůbec nikoho. V relativně mírném terénu přehoupnete vrchy Karkulka a Kovadlina, kde se naskytnou místy pěkné výhledy na Rychlebské hory. Až pod vrchem Špičák přejdeme na červenou značku a postupujeme lesem až na louky kolem Hraniček. V červnu jsou tyto louky obzvlášť krásné. Do Nových Vilémovic a pak dále do Červeného Dolu jde cesta po pastvinách a je velmi příjemná.

 
Louky kolem samoty Hraničky. Zřícenina hradu Rychleby, původně ze 13. století.

Za Červeným Dolem částečně po loukách a částečně lesem sejdete do Račího údolí a po 1,5 km po asfaltu a asi 500 m prudkého stoupání dosáhnete hradu Rychleby, který překvapí svou rozlehlostí a pěkným výhledem do Račího údolí. Lesem vede pěkná cesta až ke kapli sv. Antonína a odtud mezi poli přijdete až k zámku Jánský vrch v Javorníku. Celková délka trasy je asi 33 km. Malé upozorněn, hřebeny Rychlebských hor jsou krásné právě tím, že tam není civilizace a bohužel ani žádné prameny. Vodu je třeba mít s sebou.

Račí údolí z věže hradu Rychleby. Zámek Jánský vrch v Javorníku.

O stránku zpět