Trasa 1 (Špindlerova bouda - Sněžka - Bílé Labe - Špindlerův Mlýn)

Na Špindlerovu boudu lze dojet pravidelnou autobusovou linkou ze Špindlerova mlýna. Odtud vyrazíme po kamenité cestě, která vede po státní hranici nebo v Polsku, a je značena červeně. Kolem kamenů Stonecznik a karů Velkého a Malého Stawu dojdeme až do sedla pod Sněžkou. Pěkný je pohled na Úpskou jámu s vodopádem. Výstup na Sněžku je z této srany strmý, po kamenném chodníčku a pokud jdete o prázdninách, jdete v zástupu lidí. Za pěkného počasí je pohled ze Sněžky (1602 m) skutečné krásný, pozor však na rychlou změnu počasí.

Karové jezero Welky Staw na polské straně Krkonoš. Pohled na Sněžku od Luční boudy (ne příliš dobré počasí).

Z vrcholu se vrátíme do sedla a odtud pokračujeme po modré značce přes hatě na loukách pod Studniční horou až na Luční boudu. Po stejné značce postupujeme až do horní části údolí Bílého Labe a po severním svahu Kozích hřbetů jdeme na Bílým Labem po kamenitém žulovém chodníčku až k boudě Bílého Labe. Odtud až do Špidlerova Mlýna vede cesta po asfaltové cestě. Celková délka trasy je asi 25 km a zdaleka nejpříjemnější je mimo hlavní sezónu.

Cesta po hatích přes louky pod Luční horou. Vodopády na Bílém Labi.

 O stránku zpět