Středopleistocenní revoluce – klíčová změna prostředí čtvrtohor prismatem fosilního záznamu

Změna amplitudy glaciálního cyklu – příčiny a důsledky. Dopad na vývoj společenstev a prostředí.  Význam drobných savců a měkkýšů pro studium těchto procesů a kvantitativní paleoenvironmentální analýzu.

Přednáška prof. Ivana Horáčka se uskuteční 7. listopadu od 10.00 učebně Bp1 (vinařská 5, Brno) na Ústavu antropologie, Přírodovědecká fakulta MU. Pro zvláštní zájemce viz též autorův spis „Jak se zviřátka rozkmotřila a co z toho pošlo“ in Pokorný a Bárta, eds.: Něco překrásného končí (O kolapsech). Nakl. Dokořán


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno