Zjevně je něco v nepořádku.

Ve dne 28. listopadu 2016 od 10.00 hod. proběhne v učebně Bp1 (Vinařská 5) Ústavu antropologie PřF MU přednáška doc. Petra Pokorného. Všichni jsou srdečně zvání!


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno