Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus +

Centrum zahraniční spolupráce MU a Ústav antropologie PřF MU vypisují Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus + pro akademický rok 2019/2020. Podrobné informace jsou v sekci Zahraniční studia

Úvod do caputologie

Akademické nakladatelství CERM vydává novou knihu prof. Jaroslava Maliny s názvem

Úvod do caputologie: Hlava I – mírné ∞.

Cyklus charakterizující v básnické a výtvarné nadsázce intelektuální, a/sociální a profesní rysy člověka

Z recenze antropologa Václava Soukupa (Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha)

Ve vědecké a umělecké monografii Jaroslava Maliny Úvod do caputologie je ústředním hrdinou stejně jako v jeho předcházejících knihách člověk v kontextu kultury. Malina po celý svůj život neustále testuje možnosti interdisciplinární a holisticky koncipované antropologie. Podobně jako průkopníci americké obecné antropologie, Franz Boas nebo Marvin Harris, tvrdošíjně a programově překračuje hranice speciálních věd o člověku, společnosti a kultuře. Činí tak neortodoxně a v intencích postmoderní vědy také zběsile, dravě a hravě. Charakteristickým rysem Malinových prací je totiž teoretická a metodologická kreativita s puncem lehké zlotřilosti.

Pokračování textu

Elektronické informační zdroje PřF MU

Chcete se dozvědět o EIZ na naší fakultě? Speciálně o EIZ z oboru antropologie? Právě pro vás přichystala Ústřední knihovna PřF MU seminář, kde se s EIZ seznámíte. Seminář proběhne 29. listopadu od 10 hod. Podrobnosti o přihlášení naleznete v letáčku.

Pokračování textu

Jihomoravské šibenice

V rámci našeho výzkumného zájmu se nám podařilo archeologicko-antropologicky zdokumentovat několik míst, která spojujeme s výkonem hrdelního práva. Jedná se o problematiku tzv. právní archeologie/antropologie, která se velmi aktivně rozvíjí především v Německu, Švýcarsku, polském Slezsku a v poslední době také v českých zemích (Čechy, Morava). Cílem našeho zájmu je popravní místa zdokumentovat, zjistit jejich stav zachovalosti a doporučit jejich případnou památkovou ochranu. V současné době probíhá soupis popravních míst – šibenic – na jižní Moravě (býv. okresy Blansko, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo) a přesahem do kraje Zlínského a na Vysočinu. Archeologicky byly prozkoumány tři lokality – Tišnov (2014), Křenovice – Slavkov u Brna (2016) a Ivančice (2017/2018).

Pokračování textu

Přibičtí habáni v médiích

Náš terénní výzkum v přibicích vyvolal vlnu zájmu ze strany médií. Přinášíme vám odkazy na zatím publikované reportáže o našem výzkumu. Odkazy naleznete take v sekci Popularizace vědy.

Pokračování textu

Letní terénní výzkumy

Během léta proběhlo několik terénních workshopů, kterých se účastnili také studenti antropologie. Celkem proběhly dva workshopy a jedna výzkumná expedice.

Dolní Věstonice

V rámci terénně-laboratorního workshopu proběhla další část čištění a inventarizace nálezů z paleolitických lokalit v Dolních Věstonicích a Pavlově. Studenti antropologie se seznámili s laboratorními prácemi i s technikou dokumentarizace nálezů po zakončení terénních prací. Workshop proběhl ve spolupráci se Střediskem pro výzkum paleolitu a paleoantropologie Archeologického ústavu AV ČR v Brně.

Expedice Gydan

V průběhu srpna proběhla výzkumná expedice na poloostrov Gydan (Rusko, jamalo-něnecký AO) s cílem zmapovat odlehlá tábořiště Něnců. Získané poznatky poslouží jako podklad pro srovnání s paleolitickými lovci v Evropě. expedice proběhla ve spolupráci se Střediskem pro výzkum paleolitu a paleoantropologie Archeologického ústavu AV ČR v Brně. Více informací naleznete zde: Gydan, 2018.

Přibice

V srpnu proběhla první (zjišťovací) sezóna výzkumu novokřtěnského hřbitova nedaleko Přibic. Cílem výzkumu bylo odkrytí pohřebiště hutterské komunity, která zde pohřbívala na přelomu 16. a 17. století. Jedná se o unikátní příležitost popsat skupinu obyvatel, která se na Moravu dostala z prostoru Tyrolska, Švýcarska a jižního Německa. Více informací naleznete zde: Přibice, novokřtěnský hřbitov, 2018.

UMĚNÍ SVĚTA SLOVEM A OBRAZEM – nová multimediální encyklopedie

Kolegové, přátelé, studenti:

po třech elektronických encyklopediích:

Encyklopedie antropologie: První interaktivní mezinárodní encyklopedie antropologie

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html

 

Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/index.html

 

Člověk-Auto-Encyklopedie: První mezinárodní encyklopedie o vztahu člověka a automobilu

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/clovek-auto/index.html

 

uvádíme do „zkušebního provozu“ multimediální encyklopedii

UMĚNÍ SVĚTA SLOVEM A OBRAZEM v antropologickém kontextu od paleolitu po současnost

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/umeni_sveta/index.html

Pokračování textu

Nadace Universitas

Bylo vypsáno nové veřejné řízení pro rozdělování nadačních příspěvků pro rok 2018. Podrobnosti naleznete v příloze v sekci Nadace Universitas.

Druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus +

Podávání přihlášek do druhého kola výběrovéh řízení na akademický rok 2018/2019 je možné v aplikaci ISOIS Centra zahraniční spolupráce od 16.4.2018 do 2.5. 2018. Více informací je v sekci Zahraniční studia a na nástěnce ÚA.

Antropologický seminář – jaro 2018

V rubrice Antropologický seminář byl zveřejněn program přednášek na jarní semsetr 2018. Věříme, že si najdete nejen své oblíbené téma, ale že se přijdete podívat i na ostatní přednášky, které přednesou přední odborníci českého vědeckého prostředí. Těšíme se na bohatou účast.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno