Jihomoravská pob. ČBS

Přednášky a exkurze


Přednášky a semináře začínají ve čtvrtek v 16.00 hodin v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU (kudy do kampusu), v posluchárně 114 pavilonu A11 (posluchárna 114). označuje exkurze.


23. 2. 2017

Petr Šmarda: Ekologické důsledky růstu velikosti genomu a polyploidie u rostlin

2. 3. 2017

Andrea Gálová: Rekonstrukce vývoje mokřadů na karpatskopanonské hranici na západním Slovensku a jižní Moravě za pomoci analýzy makrozbytků. Referát o dizertační práci

9. 3. 2017

Samuel Lvončík: Cesta za kadidlovníky a jinými zajímavostmi Etiopie a Somalilandu

16. 3. 2017

Václav Treml: Faktory limitující růst a šíření stromů na horní hranici lesa

23. 3. 2017

Natálie Čeplová: Diversity of European urban vegetation. Obhajoba disertační práce

30. 3. 2017

Vilém Pavlů: Pastva a její vliv na vegetaci

1. 4. 2017

Karel Fajmon: Putování za violkou bílou z Vrbovce do Javorníka

6. 4. 2017

Na čem pracují studenti – diplomanti

13. 4. 2017

Na čem pracují studenti – diplomanti

20. 4. 2017

Markéta Chudomelová: Faktory určující prostorovou strukturu rostlinných společenstev. Referát o dizertační práci.
Na čem pracují studenti – diplomanti

4. 5. 2017

Eliška Vicherová: Rostlinná komunikace aneb jak mechorosty vnímají svoje sousedy?

6. 5. 2017

Jan Roleček: Z Ketkovic údolím Oslavy a Chvojnice
Sraz v Ketkovicích před obecním úřadem v 9:00. Možno přijet vlakem z Brna s odjezdem v 7:39 (z kusé koleje, nástupiště vzadu) do Rapotic, zde přestup na autobus v 8:32 do Ketkovic. Předběžná trasa: přes lom Kopaniny (jediná šipáková doubrava v Pooslaví, vstavač nachový, strošek polopásý) na zříceninu Ketkovské hohradu (hradní fenomén, skály, kručinkové doubravy, suťové lesy se starčkem celolistým), odtud dolů k soutoku Oslavy a Chvojnice a zpátky proti proudu Chvojnice do Ketkovic. Asi 12 km, místy náročný terén (po domluvě se mu lze vyhnout).
leták

11. 5. 2017

Rumunsko – referáty studentů k zahraniční botanické exkurzi

18. 5. 2017

Rumunsko – referáty studentů k zahraniční botanické exkurzi

20. 5. 2017

Tomáš Vymyslický: Do Tuřan za brněnskými ruderály
Sraz v 9:00 na zastávce MHD linky 40 Hanácká v Brně-Tuřanech (vhodné spoje linky 40 jedou z Úzké v 8:27 a 8:47) Během exkurze budeme botanizovat nejen po obci, polích a zahrádkách, ale navštívíme i průmyslový areál a pískovnu na severním okraji Tuřan. Centrem našeho zájmu bude jarní aspekt ruderální a segetální vegetace s výskytem teplomilných prvků. Délka exkurze 10 km, nenáročným terénem. Předpokládaný konec kolem 15 hodiny, také na zastávce Hanácká.
leták

27. 5. 2017

Radomír Řepka: Exkurze do Hodonínské Dúbravy
Odjezd z Brna (ÚAN Zvonařka): autobus v 8:14 směr Hodonín (příjezd do zastávky Hodonín-Zbrodv 9.33). Procházka nejcennějšími částmi NPP Hodonínská Dúbrava se snahou potkat co nejvíce významných druhů této lokality. Prohlédneme si typické i výjimečné druhy subkontinentální doubravy jižní Moravy. Délka trasy asi 8 km. Konec přizpůsobíme odjezdu autobusu do Brna v 16:27.
leták


Archiv

Program přednášek, seminářů a exkurzí, podzim 2016
Program přednášek, seminářů a exkurzí, jaro 2016
Program přednášek, seminářů a exkurzí, podzim 2015
Jihomoravská pob. ČBS
Jihomoravská pob. ČBS