Jihomoravská pob. ČBS

Přednášky a exkurze


Přednášky a semináře začínají ve čtvrtek v 16.00 hodin v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU (kudy do kampusu), v posluchárně 306 pavilonu A11 (posluchárna 306). označuje exkurze.


20. 9. 2018

Výstava panelů prezentujících výzkum pracovních skupin Ústavu botaniky a zoologie – proběhne ve „výstavních prostorách“ na „hlavní třídě“ v druhém nadzemním podlaží před Knihovnou univerzitního kampusu.

22. 9. 2018

Radomír Řepka: Ruderální flóra areálu Zbrojovky – z organizačních důvodů byla exkurze zrušena.

27. 9. 2018

Ester Michálková: Postřehy a dojmy ze stáže v Královských botanických zahradách v Kew.

4. 10. 2018

Martin Hejda: Vliv invazních rostlin na společenstva: role vlastností invazního druhu, charakteru invadovaného společenstva a geografického směru invaze.

11. 10. 2018

Vítek Grulich: Palau: za rostlinami do Tichomoří.

13. 10. 2018

Tomáš Peterka: Za mokřady v okolí Žďáru nad Sázavou.
Sraz účastníků v 9.40 před nádražní budovou ve Žďáru (odjezd vlaku z Brna 8.12, příjezd 9.29). Návrat do Brna vlakem, odjezd ze Žďáru v 14.29, 16.29 nebo 17.40.

18. 10. 2018

Jan Roleček: Floristické dožínky – přijďte se podělit o své floristické nálezy a zhodnotit vegetační sezónu 2018.

25. 10. 2018

Marco Malavasi: Remote sensing: a major technological revolution in ecology.

1. 11. 2018

Tamara Těšitelová: Ovlivňují mykorhizní houby návrat orchidejí na obnovené louky v Bílých Karpatech?

8. 11. 2018

Milan Chytrý: Pladias - databáze české flóry a vegetace.

15. 11. 2018

Jožo Šibík: Aljaška s důrazem na variabilitu vegetace a recentní výzkum Skipa Walkera a jeho týmu.

22. 11. 2018

Dominik Zukal: Diverzita vegetace suťových a roklinových lesů střední Evropy. Referát o dizertační práci.

29. 11. 2018

Martin Večeřa: Druhová diverzita vybraných typů evropské vegetace na velké škále. Referát o dizertační práci.

6. 12. 2018

Ivana Jongepierová a Igor Malenovský: Obnova luk v Bílých Karpatech z pohledu hmyzu a rostlin.

13. 12. 2018

Reminiscence zahraniční botanické exkurze na Korsiku.


Archiv

Program přednášek, seminářů a exkurzí, jaro 2018
Program přednášek, seminářů a exkurzí, podzim 2017
Program přednášek, seminářů a exkurzí, jaro 2017
Program přednášek, seminářů a exkurzí, podzim 2016
Program přednášek, seminářů a exkurzí, jaro 2016
Program přednášek, seminářů a exkurzí, podzim 2015
Jihomoravská pob. ČBS
Jihomoravská pob. ČBS