Jihomoravská pob. ČBS

Přednášky a exkurze


Přednášky a semináře začínají ve čtvrtek v 16.00 hodin v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU (kudy do kampusu), v posluchárně 114 pavilonu A11 (posluchárna 114). označuje exkurze.


1. 3. 2018

Martin Dančák: Nejen stromy tvoří les – o bylinách tropických deštných lesů napříč kontinenty.

8. 3. 2018

Pavel Škaloud: Od sinice až k první kytce – po stopách evoluce primárních producentů.

15. 3. 2018

Ondřej Mudrák: Multi-trofické interakce v sukcesi na sokolovských výsypkách.

22. 3. 2018

Na čem pracují naši studenti Jana Beneschová a Martin Vavrinec – referáty o diplomových pracích.

29. 3. 2018

Pavel Novák: Dubohabřiny ve střední Evropě a jejich variabilita, ekologie a rozšíření – referát o disertační práci.

5. 4. 2018

Na čem pracují naši studenti Anna Kulíková, Šárka Pelikánová a Anna Findurová – referáty o diplomových pracích.

7. 4. 2018

Karel Fajmon & Pavel Novák: Putování za violkou bílou – okolím Velehradu a Salaše. Sraz 9.00 ve Velehradě.

12. 4. 2018

Zuzana Urbanová & Tomáš Hájek: Vliv odvodnění a revitalizace na ekologii šumavských rašelinišť.

19. 4. 2018

Miroslav Kolařík: Hmyzí farmáři – o nerozlučném přátelství herbivorního hmyzu a hub.

26. 4. 2018

Gianmaria Bonari: Flora, fauna and beyond of Borneo (Malaysia).

28. 4. 2018

Helena Prokešová: Z Dobrého Pole přes Nový Přerov do Novosedel – krajem slanisek a stepních pahorků. Sraz 8.15 na nádraží v Dobrém Poli.

3. 5. 2018

Prezentace k zahraniční botanické exkurzi na Korsiku 1.

10. 5. 2018

Prezentace k zahraniční botanické exkurzi na Korsiku 2.

12. 5. 2018

Jan Winkler: Plevele vinohradů, ovocných sadů a polních plodin v okolí Žabčic. Sraz v Žabčicích po příjezdu vlaku z Brna v 9.38 (Odjezd z Brna hl. n. v 9.10, Os 4613 směr Břeclav).

26. 5. 2018

Libor Ambrozek: Krajinou jihomoravských stepí. Autobusová exkurze. Sraz v 8.00 na parkovišti u Tesca v Brně za hlavním nádražím. Navštívíme rezervace jižně od Ždánského lesa; NPP Na Adamcích aj.

16. 6. 2018

Zdeňka Lososová: Ruderální flora seřaďovacího nádraží v Brně-Maloměřicích. Společná exkurze ČBS a Přírodovědného klubu v Brně.


Archiv

Program přednášek, seminářů a exkurzí, podzim 2017
Program přednášek, seminářů a exkurzí, jaro 2017
Program přednášek, seminářů a exkurzí, podzim 2016
Program přednášek, seminářů a exkurzí, jaro 2016
Program přednášek, seminářů a exkurzí, podzim 2015
Jihomoravská pob. ČBS
Jihomoravská pob. ČBS