Srovnávací sbírka vodních bezobratlých

na Ústavu botaniky a zoologie

O nás

Na tvorbě srovnávací sbírky se podíleli pracovníci a studenti ÚBZ. Práce na této sbírce započaly díky získání prostředků z grantu FRVŠ (projekt 1755/2007/G4) v roce 2007, kdy byl shromážděn materiál z předešlých výzkumů. Pro doplnění dalších taxonů bylo podniknuto několik terénních výjezdů. V tomto prvním roce jsme tak do sbírky zařadili 797 taxonů vodních bezobratlých. V budování sbírky se stále pokračuje.

Tým srovnávacích sběratelů:


EPHEMEROPTERA    Jindřiška Bojková, Světlana Zahrádková
PLECOPTERA    Jindřiška Bojková, Michal Straka
TRICHOPTERA    Petr Komzák, Jindřiška Bojková
ODONATA    Michal Straka
HETEROPTERA    Petr Kment, Jan Sychra
COLEOPTERA    Jan Sychra, Michal Straka
DIPTERA    Vendula Křoupalová, Petr Pařil
CHIRONOMIDAE    Vít Syrovátka
MOLLUSCA    Michal Horsák
"OLIGOCHAETA"    Jana Schenková
CRUSTACEA    Marie Omesová
HIRUDINEA    Jan Sychra
OSTATNÍ    Jan Sychra, Michal Straka, Jindřiška Bojková