Hydnellum geogenium - lošákovec sírožlutý
Hydnellum geogenium (Fr.) Banker - lošákovec sírožlutý
Illustration: Petr Hrouda 2005
Text: viz Lošáky / see Hydnaceous fungi