1. 12. 2020, 15:37  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Informace k závěru podzimního semestru 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

ohledem na nařízení vlády s účinností ode dne 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod platí následující. 

1) Výuka přednášek, teoretických cvičení a seminářů bude až do konce PS 2020 pro všechny ročníky probíhat on-line.

2) Je povolena osobní přítomnost studentů na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky maximálně 10 osob. 

3) Osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu je povolena:

a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů (povoleny individuální konzultace, stáže a praxe), 

c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku ve všech ročnících bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

d) na studium v doktorském studijním programu,   

e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

4) Případné změny ukončení předmětů je nutné zveřejnit nejméně 3 týdny před prvním zkušebním termínem.

5) Termíny odevzdání závěrečných prací se pro PS 2020 zůstávají takto:

 • Ústav: termín odevzdání ZP
 • ÚGV: 1. 2.2021
 • ÚBZ: 25. 1. 2021
 • ÚEB: 1. 2. 2021
 • ÚMS: 25. 1. 2021
 • RECETOX: 1. 2. 2021
 • ÚBCh: 1. 2. 2021
 • ÚA: 25. 1. 2021
 • GÚ: 25. 1. 2021
 • ÚTFA: 1. 2. 2021
 • ÚCh: 18. 1. 2021
 • CBR: 1. 2. 2021
 • ÚFKL: 1. 2. 2021
 • ÚFE: 1. 2. 2021

 

S pozdravem

Roman Čermák
Tajemník fakulty

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram