ČMELÁCI

Bumblebees

Vladimír Ptáček

(ptacek.home@cmail.cz)

Technická pomoc: Renata Žaludová

 

Ptacek V. (ptacek.home@cmail.cz)

Technical assistance R. Zaludova

 

Stránka je stále v úpravě.

(The page has been edited continually)

 

Kopírování obrázků dovoleno pouze s vědomím autora

(Pictures may be copied only with author's permission)

 

      Stánka vznikla za podpory výzkumného záměru CEZ: MSM 143100010 

byla rozšířena s podporou grantu NAZV IR44014,

Fotografie z chovů čmeláků byly získány s podporou grantů

GAČR 203/02/158 a GA AVČR IAA4055403

S podporou grantu NAZV byla vydána kniha

Laboratorní chov čmeláků

a nové informace z chovů čmeláků Bombus cryprarum a B. lucorum, obsažené v knize,

byly umožněny díky podpoře ze záměru NPV II: 2B06007

Anglická verze obrázkové přílohy je uložena zde:

 

This website could arise under the financial support of

several above mentioned institutions

Thanks to Ministry of Agriculture and Nutrition of the Czech Republic,

via NAZV IR44014 the book dealing with

the Rearing bumblebees in laboratory was completed.

New information of rearing B. cryptarum and B. lucorum inclooded in the book, were gained

thanks to the support of the Ministry of Education’s grant NPVII: 2B06007

The English written picture appendix of the book is available here.

 

Přechod na podstránky:

The links to sub-pages:

Druhy čmeláků (Species of bumble bees)

Laboratorní chov čmeláků (Laboratory rearing of bumblebees) 

Chov čmeláka zemního a jiných druhů obrazová příloha knížky)

(Complex technique of rearing B. terrestris and other species - the picture appendix to the book.)

Jiné elektronické stránky o čmelácích (Recommended bumblebee links) 

 

 

 

P8060003.jpg (243086 bytes)   P8060004.jpg (132958 bytes) 

  Kvetoucí louka v sídlišti Kohoutovice (Brno) příznivá lokalita pro zachování diverzity druhů.   

B. lapidarius - čmelák skalní.

 The meadow in the town-part Kohoutovice (Brno, CZ), the biotope convenient for conservation of species.

 

Následující druhy byly nalezeny na poli jetele lučního ve Střelících u Brna v roce 2002

The following species were found on the red clover field in Strelice (near Brno, CZ) in 2002

P8060009.jpg (102268 bytes)  P8060010.jpg (93927 bytes)

 Dělnice č. rolního (B. pascuorum)

The workers of B. pascuorum

 

  P8060054.jpg (104663 bytes) 

Samec čmeláka rolního (B. pascuorum)

The male of B. pascuorum

 

P8060016.jpg (85167 bytes)  P8060018.jpg (109610 bytes)  P8060014.jpg (92774 bytes) 

Dělnice čmeláka lesního  (B. sylvarum) 

The workers of B. sylvarum

 

  P8060042.jpg (101164 bytes) 

Možná dělnice B. veteranus?

Maybe a worker of B. veteranus?

 

P8060040.jpg (93610 bytes)  P8060022.jpg (102769 bytes)  P8060048.jpg (106455 bytes)

Čmeláci skalní (B. lapidarius), mladá matka a dělnice

B. lapidarius - a young queen and workers

 

 P8060027.jpg (119280 bytes)  P8060030.jpg (125368 bytes)  P8060031.jpg (111662 bytes) P8060012.jpg (87103 bytes) 

Čmeláci zemní (B. terrestris), první tři snímky dělnice, poslední samec

B. terrestris, the first three pictures - workers, the last one shows a male.

 

 

  P8060045.jpg (116609 bytes)P8060046.jpg (84932 bytes) 

Dělnice č. zahradního (B. hortorum)

The workers of B. hortorum

 

 P8060047.jpg (88618 bytes)  P8060051.jpg (103453 bytes)

Samci čmeláka zahradního (B. hortorum)

The males of B. hortorum

 

P8060021.jpg (108463 bytes)    P8060024.jpg (99639 bytes)

Také včela medonosná (Apis mellifica) navštěvuje květy jetele lučního.

Also a honey bee (Apis mellifica) visits red clover flovers as the food source

 

 

Pohledy do laboratorního chovu čmeláků

 Pictures from the laboratory rearing of bumblebees

Podpořeno grantem GAAV -  IAA4055403

 

 KonstTeplota2.jpg (105025 bytes)   TermostatOK.jpg (88147 bytes)   

 

  P9050021.jpg (159084 bytes)

Chovy se provádějí při konstantní teplotě a vlhkosti; čmeláci se ošetřují za červeného osvětlení, které hůře vnímají.   

Constant temperature and humidity together with a red light source are necessary to rear bumble bees in laboratory.

 

   

 

Bombus sylvarum - čmelák lesní

Plodující dělnice

Brood reared by workers

P8270002.jpg (104082 bytes)  P8270003.jpg (112390 bytes)   

      

P9050018.jpg (143793 bytes)   P9050017.jpg (134361 bytes)

 

wpe1.jpg (27414 bytes)

Venku umístěné hnízdo čmeláka lesního, nastartované v laboratoři.

Velké kokony a larvy (nahoře) dají vznik mladým matkám

Outside developed Bombus sylvarum nest, started in laboratory, in a box.

Large cocoons and larvae (above) contain young females

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páření čmeláka lesního v laboratoři

B. sylvarum copulation in laboratory

 

BOmbus lapidarius

mladé matky z laboratorního chovu

 

 P6270019.jpg (95391 bytes)   P6270021.jpg (97129 bytes)   P6270022.jpg (104393 bytes)

     B. lapidarius - young queens emerging from the cocoons out of the colony.

 

 

bombus humilis tristis

B. humillis tristis - a first positive rearing attempt

HumilMatPrvniKokABunka01.jpg (80977 bytes)    P6280032.jpg (158028 bytes)   P6280033.jpg (109274 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopulace  čmeláka proměnlivého v laboratoři.

Copulation of B. humilis in laboratory.

 

 

Bombus pascuorum: Páření v laboratoři

B. pascuorum - mating in the laboratory conditions

 

    PascKopulMV.jpg (126958 bytes)P9140040.jpg (128884 bytes)

 

         

 

*************************

   P6150561-.jpg (113554 bytes)    P6150563-.jpg (208500 bytes)    P6150564-.jpg (74101 bytes)

Pyl od medonosných včel používaný v chovu čmeláků

Pollen pellets taken from honey bees used to feed bumble bees

 

 

ŠKŮDCI

The enemies

P9050022.jpg (105830 bytes)

Ploidia interpunctella

 

Continue with bumblebees