Vladimír Ptáček 

Publikace na IS MUNI:

http://is.muni.cz/osoba/1897#publikace

 

Seznam publikací podle témat:

The list of publications according the themes:

 

Opylování určitých rostlin, uzavřené prostory, opylovatelé obecně

Pollination of special plants, enclosure, pollinating insects generally.

 

Čmeláci (Bumble bees)

 

some PDFs in English

 

  Včely samotářky (Solitary bees)

 

  Včely medonosné (Honey bees)

 

 Popularizující články (Popularizing articles)