Přehled družicových systémů

Následující série obrázků prezentuje v pěti skupinách příklady družicových snímků využitelných pro tématické a topografické mapování. Prezentované systémy jsou zhruba uspořádány podle prostorové rozlišovací schopnosti od nejpodrobnějších k přehledovým. Snímky většího formátu se Vám zobrazí vždy po kliknutí na jednotlivé náhledy.

Fotografie pořízené z vesmíru


KVR - Giza KVR - Družice KOSMOS vytvářely detailní snímky původně pro zpravodajské účely, fotografická komora KVR - 1000, prostorové rozlišení: 2 m, snímek nemá původní plné rozlišení. Panchromatická fotografie pyramidového pole v Gize pořízená původně špionážní kamerou KVR - 1000. Původní přibližné měřítko snímků pořízených touto kamerou je 1 : 220 000. Vysoká prostorová rozlišovací schopnost dovoluje takovéto fotografie vyzvětšovat až do měřítka 1 : 10 000

KFA, Líšeň KFA - Panchromatický snímek s rozlišením 2 m. Je na něm zachycena městská část Brno-Líšeň. Snímek byl pořízen komorou s ozačením KFA 3000, kde 3000 značí ohniskovou vzdálenost kamery

Sopka Popocatépetl, ISS ISS (International Space Station) Alpha - Fotografie aktivního vulkánu Popocatépetl ze dne 23.1 2001 nacházejícího se přibližně 70 km jihovýchdně od Mexico City. Databázi fotografií z tohoto zdroje lze nalézt na adrese http://eol.jsc.nasa.gov/ . Mnoho obrazových materiálů bylo získáno například z americké lodi Skylab v roce 1973. Také na stanici MIR byl v rámci modulu PRIRODA od r. 1996 snímkován zemský povrch

Družice s vysokým rozlišením

IKONOS - Giza IKONOS - panchromatický snímek ukazuje část pyramidového pole v Gize. IKONOS 2 (z řec. obrázek) byla první komerční družicí posytující snímky s prostorovým rozlišením 1 metr. Byla vypuštěna na oběžnou dráhu 24.září 1999 společností SpaceImaging jako druhá ve své kategorii po neúspešném startu družice IKONOS 1 v dubnu 1999.
Družice se pohybuje na dráze synchronní se sluncem ve výšce 681 km s inklinací 98,1 stupňů. Pracuje ve dvou režimech – panchromatickém, kdy poskytuje snímek v intervalu vlnových délek 0,45 - 0,90 mikrometrů s prostorovým rozlišením 1 metr. Druhý režim je režim multispektrální, který nabízí 4 snímky v následujících intervalech vlnových délek: Multispektrální snímky mají rozlišení 4 metry. Šířka záběru družice je 13 km, scéna může mít velikost 11 x 11 km či podobu pruhu o rozměrech 11 x 100 km až 11 x 1000 km. Polohová přesnost dat je 12 m horizontálně a 10 m ve vetrikálním směru. V případě GCP je potom udávána přesnost 2 resp. 3 metry. Opakovatelnost snímání je 2,9 dne při rozlišení 1 m na 40 stupni zeměpisné šířky. Snímání určité scény je provedeno naprogramováním družice na základě požadavků objednatele, ve třech pokusech jsou získána obrazová data. Data jsou nabízena pod označením CARTERRA.

http://www.spaceimaging.com

EROS A1, Brest EROS A-1. Izraelská družice, která poskytuje panchromatické snímky s rozlišením 1 m při šířce záběru 12,5 km. Na přiloženém obrázku je ukázka snímku pořízeného touto družiíc v panchromatickém režimu - jedná se o část přístavu francouzského města Brest.
Družici s váhou pouze 250 kg a která byla vypuštěna na oběžnou dráhu 5.prosince 2000 provozuje společnost ImageSat International, která plánuje postupně vypustit 8 družic v takové konstelaci, že budou poskytovat snímky celou zeměkouli denně.Celý systém má být doplněn sítí mobilních stanic, které mají uživateli umožňovat získávat snímky téměř v reálném čase.

http://www.imagenet.com
http://www.imagesatintl.com/1024/index.html
http://sweden.imagenet.com/

QuickBird, Thajsko QuickBird. Družice soukromé společnosti DigitalGlobe, vypuštěna na konci roku 2001. Družice se pohybuje na oběžné dráze ve výšce 450 km. Systém poskytuje panchromatické snímky s rozlišením 0,61 m a dále snímky v multispektrálním režimu s rozlišením 2,5 m při šířce záběru 16,5 km.

www.digitalglobe.com
www.eurimage.com

Družice pro výzkum přírodních zdrojů Země

IRS - ŽĎár nad Sázavou IRS - ukázka z Indických družic IRS - město Žďár nad Sázavou na panchromatickém snímku s rozlišením 6 metrů. Indie vypustila v minulých letech do kosmu celou sérii družic, které poskytují snímky s rozlišením od 6 m do řádově stovek metrů. Kromě snímků s vysokým rozlišením, které vytvářejí družice IRS-1C a IRS-1D, lze získat multispektrální snímky ze skeneru LISS s rozlišením 23,5 metrů pořízené ve viditelné a blízké infračervené části spektra, případně snímky ze skeneru s označením WiFS s rozlišením 188 m. Družice IRS-1C a 1D mohou snímat území i mimo čáru nadiru a z takto pořízených obrazových záznamů lze sestavovat stereoskopické dvojice a generovat digitální model terénu.

http://www.gaf.de/data.html

SPOT PAN, Brno SPOT - systém francouzských družic funkční od r. 1986. Družice SPOT 4 byla vypuštěna 24.3.1988 raketou ARIANE. Základní parametry dráhy družice i velikosti snímaných obrazových záznamů jsou stejné jako u předchozích družic tohoto systému. (se sluncem synchronní dráha, inklinace 98,8 stupňů, scéna velikosti 60 x 60 km, možnost snímání pod úhlem 27 stupňů, …). Snímání stejného místa 1 x za 26 dní, díky náklonu radiometrů ale 5 dní na rovníku, 3 dny na 45 a 1 den nad 70 stupňů z.š.
Základními přístroji jsou dva radiometry s označením HRVIR navazují na přístroje HRV na předchozích družicích SPOT (optoelektronicé radiometry pracující s CCD detektory, s tzv. podélným snímáním) Pracují ve 4 pásmech a jsou především doplněny o pásmo v oblasti středních IČ vlnových délek. Toto pásmo umožňuje především lepší identifikaci vegetace a také vodních ploch a vodních toků. Pásma mají následující charakteristiku:

Multispektrální (XS) mód je snímán s rozlišením 20 metrů. V panchromatickém režimu (PAN) je vytvářen obrazový záznam pásmem B2 s prostorovým rozlišením 10 metrů. Družice mají schopnost vytvářet ze dvou sousedních drah snímky stejného území - tzv. stereoskopické dvojice. Těch lze využít k sestavení digitálního modelu terénu. Na uvedeném panchromatickém snímku je jižní okraj Brna.

http://spot4.cnes.fr/spot4_gb/index.htm

Vegetation - Red Sea SPOT - Snímky ze skeneru VEGETATION - speciální snímací zařízení pro studium vegetace v globálním měřítku, multispektrální snímky s rozlišením 1,1 km, šířka záběru 2700 km. Vegetační složku na snímcích lze zdůraznit vytvořením nepravě barevné syntézy , na níž jsou povrchy pokryté vegetací zobrazeny červenou barvou (viz. příklad snímku pokrývajícího oblast části Egypta, Rudého moře, blízkého východu a části Arabského poloostrova) a nebo konstrukcí tzv. vegetačních indexů .

http://www.spot-vegetation.com/

LANDSAT, Brno a okolí LANDSAT - Brno a okolí na barevné syntéze pásem 321 (RGB) z družice LANDSAT TM 5 z května 1986. Snímek geometricky transformován do souřadného systému S-JTSK. Snímky ze systému družic LANDSAT patří zcela jistě k nejvíce využívaným pro tématické mapování. Systém je funkční od r. 1972. Nyní je na oběžné dráze již sedmá ze série družic. Družice LANDSAT 7 byla uvedena na oběžnou dráhu 15.4.1999 raketou DELTA II
Základní parametry dráhy družice jsou následující:

Základním přístrojem na palubě LANDSAT 7 je Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+). Oproti TM se vyznačuje především následujícími rysy: panchromatické pásmo s prostorovým rozlišením 15 metrů, vysoce přesná (5 %) radiometrická kalibrace na palubě družice, termální pásmo s prostorovým rozlišením 60 m


Pásmo Spektrální rozlišení (mikrometry) Velikost pixelu (m)
1
0,45 - 0,515
30
2
0,525 - 0,605
30
3
0,63 - 0,69
30
4
0,75 - 0,90
30
5
1,55 - 1,75
30
6
10,40 - 12,5
60
7
2,09 - 2,35
30
PAN
0,52 - 0,90
15

 Data jsou nabízena ve třech úrovních předzpracování: http://landsat.gsfc.nasa.gov/

ASTER, TERRA, Patagonie TERRA - multispektrální barevná syntéza pořízená skenerem ASTER zachycující údolní ledovec v Patagonii. Družice TERRA (původní označení EOS AM 1), která odstartovala úspěšně 18.12.1999, je vlajkovou lodí mezinárodního programu EOS (Earth Observing System) vedeného NASA. Jeho hlavním cílem je monitorování klimatu a přírodního prostředí Země v příštích 15 letech. Podrobné informace o jednotlivých snímacích zažřízeních s ukázkami snímků najdete na tomto místě .
Celý projekt se skládá ze tří základních částí:

  1. série družic speciálně navržených pro studium globálních změn
  2. počítačová síť umožňující zpracování, ukládání a distribuci dat (EOSDIS)
  3. vědecké týmy využívající dat.
http://terra.nasa.gov/
http://eos-am.gsfc.nasa.gov/

Družicové radarové systémy

ERS, Plzeň ERS - Evropské družice ERS 1 (již nefunkční) a ERS 2 byly původně určeny pro oceánografické účely. Bylo jich však využito v řadě dalších aplikací - také pro altimetrická (výšková) měření . Snímek zachycuje město Plzeň a okolí. Velikost obrazového prvku je 20 metrů

RADARSAT, Antarktida RADARSAT - kanadská družice, snímků z této družice bylo u nás využito k monitorování rozsahu zatopených ploch po povodních na Moravě v červenci roku 1997

http://www.rsi.ca/

SRTM, Kamčatka SRTM, Oman SIR - RADAR pracující na amarických raketoplánech jednak pro vytváření radarových snímků, jednak pro tzv. interferometrická měření. V rámci projektu SRTM bylov období od 11. do 22. února 2000 nasímáno území v rozsahu od 60 s. j.z.š. do 60 s. s. z. š. a z těchto měření byl sestaven digitální model terénu. Snímky ukazují výsledek zpracování těchto výškových měření - první ukazuje model terénu pohoří na Kamčatce, druhá ukázka je digitální model terénu pobřeží Ománu, na který je naložen snímek z družice LANDSAT.

http://www.jpl.nasa.gov/srtm/

Meteorologické družice na polárních drahách

NOAA, Kavkaz NOAA, Maroko NOAA - družice s původně čistě meteorologickým určením poskytují mimo jiné snímky využitelné pro tzv. globální mapování . Snímky mají původní velikost pixelu 1,1 x 1,1 km a jsou vytvářeny skenerem AVHRR v pěti intervalech spektra. Ze snímků je sestavována řada tématických map základních meteorologických prvků v globálním měřítku - např. SST (Sea Surface Temperature) pro účely meteorologie a klimatologie, dále mapy základních druhů povrchů či mapy vegetačních indexů.

http://www.noaa.gov/satellites.html
http://www.chmi.cz/meteo/sat/inf_noaa.html
http://www.saa.noaa.gov/

Geostacionární meteorologické družice

Meteosat METEOSAT - západoevropská družice, kterou provozuje EUMETSAT. Snímá ve třech intervalech spektra celý disk jak je patrné z obrázku. Systém produkuje snímky každých 30 minut. Snímky jsou vytvářeny ve viditelném pásmu (VIS, 0,4 až 1,0 mikrometru, velikost pixelu 2,5 km), tepelném infračerveném pásmu (IR , 10,5 až 12,5 mikrometru, velikost pixelu 5 km ) a pásmu absorpce vodních par (WW 5,7 až 7,1 mikrometru, velikost pixelu 5 km). V důsledku šikmého pohledu a větší vzdálenosti je rozlišení pro oblast střední Evropy poněkud horší - přibližně 6x9 km pro WV a IR pásmo a. 3x4,5 km pro VIS pásmo.
http://www.eumetsat.de/
http://www.chmi.cz/meteo/sat/sat_main.html

Do systému geostacionárních družic patří vedle družice METEOSAT další, které snímkují jiné části zemského povrchu a které poskytují snímky podobných parametrů.

birds

Návrat na hlavní stránku

Nahoru