Výuka krajinné ekologie a DPZ


Základní informace

Následující stránky seznamují s možnostmi propojení technologie dálkového průzkumu Země a krajinné ekologie ve výuce studentů na katedře geografie. Materiál obsahuje vedle příkladů aplikací a série ukázek družicových snímků z vybraných lokalit v rámci České republiky také praktická cvičení. V nich si mohou studenti sami aktivně vyzkoušet základní operace s multispektrálními družicovými snímky. Součástí výukového materiálu je také přehledná informace o současných družicových systémech. Pro zájemce o další informace s touto tématikou je přiložen obsáhlý seznam zdrojů na internetu.

Hlavní témata

Další výukové materiály


Poděkování

Tento výukový materiál vznikl za finanční podpory MŠ v rámci projektu FRVŠ č. 519/2001 "Multimediální výuka krajinné ekologie a dálkového průzkumu Země"

Kontaktní osoby

Petr Dobrovolný
dobro@ics.muni.cz

Vladimír Herber
herber@sci.muni.cz

Alois Hynek
hynek@sci.muni.cz

Department of Geography, Masaryk University
Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic
phone 00420-5-42 128 318