Numerické metody ve fyzice plazmatu

Literatura:

Příklady k zápočtu

Zadání příkladů k zápočtu je zde.

Zdrojové texty procedury Sipsol

Pascal sipsol_u.pp
Fortran sipsol.f
C sipsol.c

Zdrojové texty procedury Dopri5

Pascal ode.pas
Fortran a C zde.