Laboratoř RTG práškové difrakce
Ústav geologických věd
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


vedoucí RTG laboratoře: RNDr. Václav Vávra, Ph.D.


Laboratoř RTG práškové difrakce je vybavena automatickým práškovým RTG difraktometrem STOE typ Stadi P. Měření se provádí na Co RTG lampách, s primárním Ge (111) monochromátorem (složka CoKa1). K dispozici je transmisní, reflexní a Debye - Sherrerův (kapilára) mód chodu přístroje. Detekce je prováděna pomocí lineárního PSD detektoru.

Laboratoř je schopna řešit tuto problematiku:


Ceník služeb bez DPH (pro 1 vzorek):

příprava vzorku pro analýzu

50,- Kč

načtení RTG záznamu

800,- Kč

vyhodnocení záznamu a kvalitativní fázová analýza

250,- Kč

kvantitativní fázová analýza

1000,- Kč

zpřesnění struktury Rietveldovou metodou

2500,- Kč

stanovení krystalinity

2000,- Kč

Při větších sériích ceny podle osobní domluvy.


Kontakt:
RNDr. Václav Vávra, Ph.D.
Ústav geologických věd, PřF MU
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel. 549497972
e-mail: vavra@sci.muni.cz


Zpět o úroveň výše