hlavní stránka

výukové materiály

laboratoře ÚGV

projekty

Scripta Geology

fotogalerie

turistika

odkazy

Laboratoře ÚGV

Laboratoře Ústavu geologických věd, Přírodovědecké fakulty MU zabezpečují speciální práce v oblasti analytiky a speciální přípravy vzorků. Do laboratoří si mohou zadávat práce studenti se souhlasem vedoucího diplomové práce. Ke vzorkům musí být přiložen seznam zadávaných prací.

Mimofakultní zájemci o práci v laboratořích mohou zadávat práce na základě domluvy a práce platí podle platného ceníku ÚGV. Osobou zodpovědnou za zadávání prací do níže uvedených laboratoří je Václav Vávra, kontakt, tel. 549497972.

RTG difrakce Brusírna Chemická laboratoř
© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. Kontakt: vavra@sci.muni.cz