Aplikovaná RTG prášková difraktometrie

Výběrová přednáška je zaměřena na využití RTG práškové difraktometrie k získání důležitých informací o jednotlivých minerálech a minerálních skupinách. Předložené materiály ani zdaleka nepostihují všechny možnosti, které prášková difrakce v mineralogii poskytuje. Texty sestavil Václav Vávra.


část 1 – identifikace významných minerálů a minerálních skupin

část 2 – aplikace práškové difraktometrie (slídy, karbonáty, granáty)

část 3 – stanovení strukturního stavu živců práškovou difrakcí

část 4 – fylosilikáty – základní vlastnosti a klasifikace

část 5 – stanovení fylosilikátů práškovou difrakcí

část 6 – struktury a klasifikace chloritů


Zpět o úroveň výše