Osobní webová stránka Václav Vávra - výukové materiály

hlavní stránka

výukové materiály

laboratoře ÚGV

projekty

Scripta Geology

fotogalerie

turistika

odkazy

V této části najdete základní studijní materiály pro následující předměty:

Mineralogie I

Pro studenty předmětu Mineralogie I mám připraveny kompletní studijní materiály na adrese: http://mineralogie.sci.muni.cz.

Mineralogická krystalografie

Přednáškové prezentace si můžete prohlédnout v tomto přehledu.

RTG prášková difraktometrie

Přednáškové prezentace tohoto výběrového předmětu jsou v následujícím seznamu.

Apliovaná RTG prášková difraktometrie

Prezentace učebních materiálu jsou na této stránce.

Mikroskopie minerálů a hornin

Podrobný průvodce mikroskopováním v polarizačním mikroskopu s řadou ukázek fotografií minerálů jsou uspořádány do přehledné prezentace.

Terénní cvičení z geologie do okolí Brna

Terénní cvičení z geologie do Nízkého a Hrubého Jeseníku

Informace k lokalitám na jednotlivých cvičeních najdete v Průvodci.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. Kontakt: vavra@sci.muni.cz