RTG prášková difraktometrie - přednášky (Václav Vávra)

Vznik RTG záření a jeho zdroje

Monochromatizace a úprava RTG svazku

Detekce RTG záření a typy detektorů

Princip RTG difrakce, difrakční experimenty, typy přístrojů

Příprava vzorků pro RTG práškovou difrakci

Zpět na přehled výuky

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. Kontakt: vavra@sci.muni.cz