Mikroskopie minerálů a hornin


V jednotlivých částech najdete:

u  1. část: křemen, živce

u  2. část: slídy, olivín, pyroxeny

u  3. část: amfiboly, granáty, apatit, zirkon, turmalín

u  4. část: titanit, karbonáty, skupina epiforu, chlority, serpentinová skupiny, glaukonit

u  5. část: příklady minerálů z vybraných magmatických hornin

sestavil Václav Vávra


Texty jsou jen pomůckou při studiu optiky minerálů a neobsahují ani zdaleka všechny informace. Doprovodné obrázky jsou jen vodítkem při studiu, nikdy nemohou nahradit práci u mikroskopu a přiměřený čas pro získání praktických zkušeností.


 Zpět o úroveň výše