Students

Students supervised by our group members

Ph.D. Theses

 • Aghová Tatiana: Comparative phylogeography of the Somali-Maasai region in eastern Africa using selected rodent species as a model (sup. Bryja)
 • Bachorec Erik: Vliv vrozeného a naučeného chování na přelety netopýrů mezi letními a zimními stanovišti (sup. Bartonička)
 • Bartáková Veronika: The effects of non-native species on host-parasite relationships (sup. Bryja)
 • Blažek Jan: Význam netopýrů v biologické ochraně před škůdci (sup. Bartonička)
 • Bobek Lukáš: Životní strategie a ptačí ekofyziologie: latitudinální a altitudinální procesy u pěvců (sup. Albrecht)
 • Dolinay Matej: Druhová diverzifikace afrických obojživelníků v prostorovém a ekologickém kontextu (sup. Gvoždík
 • Gast Oliver: Next generation genomics of mitochondrial introgression across the European house mouse hybrid zone (sup. Macholán)
 • Hánová Alexandra: Population evolutionary history of East African small rodents (sup. Konečný)
 • Janča Martin: Fenotypová plasticita spermií a signalizace kvality ejakulátu prostřednictvím druhotných ornamentů u pěvců (sup. Albrecht)
 • Kotasová Adámková Marie: Signalizace hladin pohlavních hormonů a odolnosti ke stresu prostřednictvím ornamentů u sociálně monogamního pěvce (sup. Albrecht)
 • Králová Tereza: The effect of life histories on the variation of immune genes in passerines - a comparative approach (sup. Bryja)
 • Křemenová Jana: Vliv ekologické speciace v reprodukční izolaci štěnic (sup. Bartonička)
 • Opatová Pavlína: Post-kopulační pohlavní výběr a fyziologie spermie: vnitropopulační procesy a komparativní srovnání u pěvců (sup. Albrecht)
 • Těšíková Jana: Rekombinační schopnost virů k prolomení druhové bariéry a obranných mechanismů hostitele;myší cytomegalovirus v hybridní zóně myší domácích (sup. Bellocq)
 • Turbaková Barbora: Ochranářská genetika rysa ostrovida ve střední Evropě (sup. Bryja)
 • Wawrocka Kamila: Intraspecific variability of the palaearctic bugs of the genus Cimex (Heteroptera;Cimicidae) (sup. Bartonička)

Mgr. Theses

 • Bureš Michal: Evoluční historie a rozšíření bělozubek druhů Crocidura hirta a flavescens ve východní Africe (sup. Konečný)
 • Jasinský Aleš: Biologická rozmanitost hlodavců rodu Aethomys v celoafrickém kontextu (sup. Bryja)
 • Konrádová Blanka: Osídlení stromových dutin netopýry v lužním lese ve vegetační sezóně (sup. Řehák)
 • Kotúč Michal: Únikové chování nočních motýlů jako odpověď na predaci netopýry (sup. Bartonička)
 • Matuszczyk Jakub: Aktivita netopýrů nad vybranými vodními nádržemi na Karvinsku (Česká republika) (sup. Řehák)
 • Mizerovská Daniela: Evoluční historie druhového komplexu Praomys jacksoni (Rodentia;Murinae) (sup. Bryja)
 • Petružela Jan: Paraziti rodu Pneumocystis u afrických hlodavců (sup. Bryja)
 • Ptáčková Olga: Analýza vztahu mezi testosteronem a ornamentací u vlaštovky obecné;role sociálního stresu (sup. Řehák)
 • Snítilý František: Diverzita a variabilita žab rodu Arthroleptis střední Afriky (sup. Gvoždík)
 • Stromková Kristína: Značkovací aktivita rysa ostrovida (Lynx lynx) v Západních Karpatech (sup. Zukal)
 • Suchánek Milan: Disperze netopýra velkého, Myotis myotis při výletu z kolonie v Hranické propasti (sup. Řehák)
 • Wernerová Pavlína: Časoprostorová dynamika myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na hranici areálu rozšíření (sup. Konečný)
 • Winterová Barbora: Sezónní fenotypová plasticita a koexistence druhů (sup. Gvoždík)
 • Žilka Erik: Vliv světelného znečištění na hibernaci netopýrů (sup. Zukal)
 • Brzobohatá Iveta: Netopýři v panelových domech (sup. Bartonička)

Bc. Theses

 • Bureš Filip: Výukové materiály pro téma blanatí (Amniota) na střední škole (sup. Konečný)
 • Dúhová Karolína: Genetická diverzita a fylogeneze myšic rodu Apodemus (sup. Konečný)
 • Horák Kryštof: Analýza stresové odpovědi ptáků (sup. Konečný)
 • Jurečka Mořic: Prostupnost dálnice D1 pro savce v úseku Lipník nad Bečvou – Studénka (sup. Bartonička)
 • Klicnarová Eliška: Migrace netopýrů podél řeky Labe (sup. Bartonička)
 • Nečas Tadeáš: Skrytá diverzita horských žab rodu Phrynobatrachus v Kamerunských horách (sup. Gvoždík)
 • Semerád Jan: Vodní toky jako koridory pro přesuny terestrických obratlovců (sup. Bartonička)

Free topics of Bc., Mgr. theses! We are looking for students!
Volná témata pro studenty! Hledáme studenty!

Bacalar, master and doctor theses defended since 2005