Kontaktní údaje:

Pracovní skupina EEL
Ústav experimentální biologie
Oddělení fyziologie a anatomie rostlin
Kamenice 5, UKB-A13/119
62500 Brno

E-mail: biosciences.muni@gmail.com