Organizační výbor:

Prof. Miloš Barták

Mgr. Josef Hájek, Ph.D.
Mgr. Jana Morkusová
Mgr. Kateřina Trnková
Mgr. Peter Váczi, Ph.D.