Oddělení experimentální biologie rostlin

Zaměřujeme se na pedagogickou a výzkumnou práci v oblasti fyziologických procesů rostlin, a to od buněčné úrovně až po úroveň jedince a populace.

Chci studovat experimentální biologii rostlin