Jihomoravská pob. ČBS

Kdo jsme


Jihomoravská pobočka České botanické společnosti je součástí České botanické společnosti. Sdružujeme profesionální i amatérské zájemce o botaniku.
Pořádáme přednášky, terénní exkurze.

.


Kalendář pořádaných akcí

Průběžné výsledky mapování květeny Brna za rok 2015

V roce 2012 jsme zahájili síťové mapování spontánně se vyskytujících cévnatých rostlin Brna. Za uplynulé čtyři sezony jsme získali více než 30 840 záznamů o výskytu 1524 taxonů. Přičemž jen v loňském roce jsme zaznamenali nově 112 taxonů. Dosud jsme potvrdili výskyt některých vzácných a ohrožených druhů rostlin. Z nich patří 16 do kategorie kriticky ohrožených (C1) a 32 do kategorie silně ohrožených (C2) červeného seznamu. Mezi nimi jsou například ty, které přežívají v ostrůvcích skalních stepí a lesostepí, např. hadinec červený (Echium maculatum), mochna skalní (Drymocallis rupestris) a lněnka Dollinerova (Thesium dollineri). Dále jsme zaznamenali vzácné polní plevele a ruderální druhy, např. zárazu hořčíkovou (Orobanche picridis), prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium), vochlici hřebenitou (Scandix pecten-veneris), hojník chlumní (Sideritis montana), hořinku východní (Conringia orientalis), zběhovec trojklanný (Ajuga chamaepitys), merlík zední (Chenopodium murale) a průtržník chlupatý (Herniaria hirsuta). Podrobnější údaje o dosavadním stavu mapování květeny Brna byly publikovány v časopise Živa (Lososová a kol. 6/2015).
Počty druhůObr. 1. Aktuální stav zjištěných počtů taxonů cévnatých rostlin


Prozatím nejbohatší pole síťového mapování se nacházejí v severovýchodní části města, v polích zasahujících do CHKO Moravský kras, v okolí sídliště Lesná a v okolí Červeného kopce. Oproti předcházejícím sezonám jsme doplnili údaje o výskytu rostlin v historickém jádru města, získali jsme informace o zplaňování pěstovaných rostlin v botanické zahradě MU a všímali si rostlin v okolí bohunického kampusu MU.
Data jsou uložena v databázi vratička, která je spuštěna na webu ústavu botaniky a zoologie (http://www.sci.muni.cz/botany/vraticka/www/). Pro terénní práci zkoušíme použít novou aplikaci pro chytré telefony s operačním systémem Android. Aplikace se jmenuje „škrták“ a může si ji u mne aktualizovat každý, kdo by s ní chtěl mapovat. Výhodou je snadné zjištění vaší přesné polohy a aktualizované seznamy dosud nalezených taxonů v daném síťovém poli; do budoucna snad i snadný export do databáze vratička.
Čtverce zadané k 2016 Obr. 2. Pole, kde probíhá systematický floristický výzkum (modrá), kde tento výzkum už skončil (modrá, zaškrtnutá) a kde ještě nikdo systematicky nepracoval.


V letošním roce bychom rádi získali co nejvíce dat jednak z jižní části města, kde mohou být zajímavé nálezy např. v Černovickém hájku, Černovické pískovně, nebo podél železniční trati v Heršpicích a jednak v okolí Brněnské přehrady a v severním okraji města. Dosud nám chybí záznamy např. z Mniší hory, Baby a okolí.
Díky všem dobrovolníkům, kteří se na tomto projektu podíleli či stále podílejí: kromě Zdeňky Lososové, to jsou Petr Bureš, Natálie Čeplová, Jiří Danihelka, Daniela Dittrichová, Pavel Dřevojan, Daniel Dvořák, Petr Filippov, Eva Hettenbergerová, Vít Grulich, Magdaléna Chytrá, Kryštof Chytrý, Milan Chytrý, Martin Jiroušek, Veronika Kalníková, Veronika Kalusová, Ilona Knollová, Deana Láníková, Martina Nejezchlebová, Pavel Novák, Salsa Palpurina, Zuzana Plesková, Romana Podolanová, Jan Roleček, Olga Rotreklová, Vladimír Řehořek, Radomír Řepka, Zuzana Řezaninová, Hana Sekerková, Martina Stavjařová, Petr Šmarda, Petra Štěpánková, Kateřina Šumberová, Lubomír Tichý, Jiří Unar, Pavel Veselý, Marie Vymazalová, Tamás Wirth, Tomáš Vymyslický, David Zelený a řada studentů a účastníků exkurzí.

Zájemci o spolupráci se mohou přihlásit u Z. Lososové (lososova@sci.muni.cz).


Jihomoravská pob. ČBS
Jihomoravská pob. ČBS