Jihomoravská pob. ČBS

Botanické přednášky, semináře a exkurze


Přednášky a semináře začínají ve čtvrtek v 16.00 hodin v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU (kudy do kampusu), v posluchárně 114 pavilonu A11 (posluchárna 114). označuje exkurze.


21. 2. 2019

Roman Zámečník: Péče o památky zahradního umění se zvláštním zřetelem na vegetační prvky.

28. 2. 2019

Sonja Knapp: Urbanization effects on biodiversity – patterns and implications.

7. 3. 2019

Martin Večeřa: Druhová diverzita vybraných typů evropské vegetace na velké škále. Referát o dizertační práci.

14. 3. 2019

Erik Welk: The Chorological Database Halle: content, applications, prospects.

21. 3. 2019

Jitka Štěrbová: Zajímavosti z ochrany přírody jižních Čech.

28. 3. 2019

Matthias Kropf: Phylogeographical aspects of selected steppe plants in the Pannonian and Western Pontic region.

4. 4. 2019

Kristýna Osinová: zkušenosti ze zahraniční stáže ERASMUS, na čem pracují naši studenti: Martin Vavrinec, Kristina Brtníková.

6. 4. 2019

Karel Fajmon: Putování za violkou bílou.
Začátek bude na autobusové zastávce v Malé Vrbce v 9.40 (návaznost na vlak z Brna Židenic 7.36) a konec exkurze bude na autobusové točně na Lučině, autobus 18.37. (V případě potřeby je možné odjet autobusem z Lučiny v 14.37 nebo autobusem 16.45 z Tvarožné Lhoty. Pro více informací kontaktujte Karla Fajmona (Karel.Fajmon@atlas.cz)).
"K vidění už toho predpokládám bude docela dost – co si enom dovedete predstavit z jarního aspektu karpatských dubohabrin až mochnových dúbrav" slibuje vedoucí exkurze.

11. 4. 2019

Na čem pracují naši studenti: Kateřina Drozdová, Iveta Kletečková, Ondřej Škrabal.

18. 4. 2019

Na čem pracují naši studenti: Martina Kučerová, Tereza Cahová, Jana Maternová.

25. 4. 2019

Nela Doláková: Palynologie a její využití pro interpretace přírodního prostředí třetihor – subtropická vegetace střední Evropy a její postupný ústup, geologické aspekty.

2. 5. 2019

Milan Chytrý: Červený seznam biotopů České republiky.

9. 5. 2019

Referáty k zahraniční botanické exkurzi do Makedonie – 1.

16. 5. 2019

Referáty k zahraniční botanické exkurzi do Makedonie – 2.

18. 5. 2019

V. Řehořek: Botanická zahrada v Nitře.
Na tuto exkurzi je třeba se přihlásit. Podrobnější informace najdete zde v PDFku .

25.–26. 5. 2019

M. Chytrá, M. Chytrý, L. Reiterová: Víkendová exkurze do Podyjí.
Na tuto exkurzi je třeba se přihlásit. Podrobnější informace najdete zde v PDFku .

8. 6. 2019

R. Řepka: Ždánický les: za ostrůvky stepní vegetace, lesy a kolem rybníků Kobeřic u Brna.
Podrobnější informace najdete zde v PDFku .


Archiv

Program přednášek, seminářů a exkurzí, podzim 2018
Program přednášek, seminářů a exkurzí, jaro 2018
Program přednášek, seminářů a exkurzí, podzim 2017
Program přednášek, seminářů a exkurzí, jaro 2017
Program přednášek, seminářů a exkurzí, podzim 2016
Program přednášek, seminářů a exkurzí, jaro 2016
Program přednášek, seminářů a exkurzí, podzim 2015
Jihomoravská pob. ČBS
Jihomoravská pob. ČBS