Jihomoravská pob. ČBS

Víkendová exkurze do Podyjí

foto z exkurze

Vedoucí: M. Chytrá, M. Chytrý, L. Reiterová.
Termín: květen 2019.

fotogalerie

Botanická zahrada v Nitře

foto z exkurze

Vedoucí: V. Řehořek.
Termín: květen 2019.

fotogalerie

Brno-Bohunice a okolí

foto z exkurze

Vedoucí: Milan Chytrý, Zdenka Lososová a další.
Termín: říjen 2016.

fotogalerie

Mokřady Mikulova a okolí

foto z exkurze

Vedoucí: Kateřina Šumberová.
Termín: září 2016.

fotogalerie

Ondratická pískovna

foto z exkurze

Ondratická pískovna – lokalita s výskytem řady archeofytních plevelů a na NPR Křéby u Uhřic – xerotermní travinobylinná vegetace. Vedoucí: Jaroslav Podhorný. Termín: červen 2016.

fotogalerie

Kohoutovická Baba, Hradisko, Bosonožský hájek

foto z exkurze

Vedoucí: Jan Roleček.
Termín: květen 2016.

fotogalerie

Medlánecké kopce, Netopýrky, Mniší hora, Brněnská přehrada

foto z exkurze

Vedoucí: Luboš Tichý & Zdeňka Lososová.
Termín: duben 2016.

fotogalerie

Putování za violkou bílou

foto z exkurze

Aj pres nepríznivú predpověď počasá (a dílem aj pro exkurzu né uplně príznivé počasí samotné) sa výletoexkurze za violkú bílú uskutečnila a podle slov vytrvalých a neúnavně optimisticky naladěných účastníků aj vydarila. Bylo nás šest návštěvníkú, dvá psé (totiž psiny) a jeden vedúcí. Začali sme rovnú efemerama a inšíma terofytama na velickém nádražú – pomněnka drobnokvětá (Myosotis stricta) s pomněnkú rolní (M. arvensis), osívka jarní (Erophila verna), penízek prorostený (Thlaspi perfoliatum), húseníček rolní (Arabidopsis thaliana), ptačinec bledý (Stellaria pallida), rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum), plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum), starček obecný (Senecio vulgaris) a pár dalších běžných ruderálú jako je treba fialka rolní (Viola arvensis). Po cestě za humnama nad Rádkem sme si ukázali slúbený orsej blatúcholistý (Ficaria calthifolia) aj jakési zajímavé plevele – k rozrazilu laločnatému (Veronica sublobata) do série aj rozrazil trojlaločný (V. triloba), kerému ty chlupy na ploše kalicha byly za mokra blbě vidět, nebo krivatec rolní (Gagea villosa). Pomáli sem tam začal otravovat aj s fialkama – vonnú (Viola odorata) s fialovýma květama a krovištní (V. suavis) s bílýma květama. Na Strážnéj húrce k tomu pak pribyla aj bělokvětá fialka vonná, standardní fialka srstnatá (V. hirta) a jejích všudeprítomný kríženec V. ×scabra. Aby sa to neplétlo, tak u plota na horním okraji areálu nás čekala fialově kvitnúcí fialka bílá (V. alba), o normálně zbarvenéj fialce lesní (V. reichenbachiana) nemluvě. Ve vyčištěném sadu nad Strážnú húrkú sme očuchali pelyněk pontický (Artemisia pontica), kerý je tu asi na kraji svojého rozšíreňá směrem do bělokarpatských kopcú, a pak také obyčajnější věci jako pryšec chvojku (Euphorbia cyparissias) nebo voskovku menší (Cerinthe minor), ke kerým sme teda vlastně už nečuchali – na rozdíl od květů a lodyh kopytníku evropského (Asarum europaeum). Na další cestě sem sa snažil účastníkom o jednéj listovéj růžici namluvit, že je to mladý vstavač vojenský (Orchis militaris) a u inší podobnéj růžice, že je to ocún jasenný (Colchicum autumnale), což ně kupodivu prošlo, podobně jak u bradáčku vajcovitého (Listera ovata) o kus dál. To už sme teda dorazili do lesa, kde k našému údivu aj radosti už začínaly kvitnút vstavače bledé (Orchis pallens), keré sme pak viděli v začínajícím květu eště asi na trech místoch. Jaro už je holt tady (take sme si všimli, že už kvitnú jakési ovocné stromy)! Lesní podrost nás zásobil zeleninú ke svačině v podobě česneku medvědího (Allium ursinum), naopak na pikantní áron východní (Arum cylindraceum).sme si nechali zájít chuť. Karpatské lesy sa ohlašovaly take už nakvétajícím hvězdnatcem zubatým (Hacquetia epipactis), pryšcem mandloňovitým (Euphorbia amygdaloides), ostricú chlupatú (Carex pilosa) nebo ostricú prstnatú (C. digitata). Nekde eště byly vidět aj lýkovce jedovaté (Daphne mezereum) s nezaschlýma květama, jinde už trochu zaschlé predloňské plodenství hlístníku hnízdáku (Neottia nidus-avis). A všude fialka bílá, jak na potvoru fialově kvitnúcí, prípadně už dočista odkvitlá, abysme náhodú nenašli aj nejakú bělokvětú! Mosel sem teda od podezrelých fialových fialek odváďat pozornost, napríklad rozumováním o tom, jak sa podle chlupú na kalichu pozná plicník tmavý (Pulmonaria obscura) od plicníku lékarského (P. officinalis), keré sme v tomto poradí aj oba postupně viděli. Vlastně sme viděli šecky naše plicníky, neb o plicníky měkké (Pulmonaria mollis) nebyla nouze vůbec a pozděj na Podhradských a Búrových sa nám ve svojéj modrosti predvédl aj plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia alias azurea). Eště ale než sme došli na ty Podhradské, tak sme sa nečekaně dočkali túžebně očekávaného, leč dopredu neavizovaného prekvapení: kúsek od Jeleního járku sme objevili skupinku asi deseti růžic mázdrinca rakúského (Pleurospermum austriacum), kerý sa tak rázem stal hitem našého putováňá, protože ho na rozdíl od fialek bílých v celém Suchovském/Velickém Háji nikdo neviděl už asi devadesát rokú (první tunajší nález je od Matúša Béni z roku 1918, další tri z dvacátých rokú od Stanislava Staňka a pátý z 9. dubna 2016 z jednéj výletoexkurze po fialkách...; podle starých lokalizací sa pritom zdá, že Beňúv aj jeden Staňkúv nález pocházajú ze stejného místa, kde sme mázdrinec našli včil, nebo nanejvýš z nekama inama z okolí stejného lesního potoka). Požehnání nás provázalo aj nadaléj, dyž sme konečně na kraji lesní cesty konečně našli aj bíle kvitnúcí odkvétající zmoklú fialku bílú. Na kraji lúky na Podhradských pak bíle (ale s jemnýma fialovýma žilkama na dolním korunním lístku) kvétla fialka, kerú vedúcí směle prohlásil za V. ×adulterina, tj. kríženca mezi fialkú bílú a srstnatú, načež kus teho volně trsnatého polykormónu s kratičkýma oblúkovitě vystúpavýma výběžkama, hustě měkce chupatýma stopkama listú a úzkýma na ploše chupatýma palistama vyškubél a sbalil do pytlíku – že prý tento kríženec zatým néni z moc míst doložený, aj dyž je zrejmě prítomný na většině lokalit výskytu oboch rodičů. Pak následovala věcéj pochodová část motivovaná vlezlú zimú, vodú v botách, žízňú a obavama družstva o počestnosť smýšlaní vedúcího, kerý nevypadal, že by sa chtěl eště nekdy vrátit zpátky do Velkéj. Tak sme v rychlosti porovnali listí srpice barvírskéj (Serratula tinctoria) a srpice karbincolistéj (S. lycopifolia), zaspomínali sme na Staňkúv prvonález kýchavice černéj (Veratrum nigrum) pro Moravu (podle mladých listú a loňských lodych ale vůbec nebyla tá barva květú poznat) a v kútku Komenského sme v květu aj listu srovnali kropáček jarní (Primula veris) a vyšší (Primula elatior). Ladoňky vídeňské (Scilla vindobonensis) už byly na kraji Podhradských odkvitlé, česnek orešec (Allium scorodoprasum) pro změnu eště hluboko pred květem. Na Búrových sme pak byli juknút na koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), o kerém sme byli presně zpravení od Ivany – v úterý tu po rokoch zaséj našla ve jménu všech jedného kvitnúcího pamětníka lepších časú. Z Búrových už sme pak poměrně ražným krokem vyrazili zpátky do Velkéj, už spíš enom s praktickýma zastávkama jako natrhat česnek medvědí na doma. Vlastně sme teda šli aj okolo nelesních lesních ploch s pokusnú obnovú výmladkového hospodareňá v horní části Zahrad pod Hájem a posléze aj okolo genofondového sadu starých a krajových odrůd ovocá. Boty sme si od blata po cestě opucovali, tak nás nakonec aj pustili do Horňáckého šenku...
Sepsal a exkurzi vedl: Karel Fajmon. Termín: duben 2016.

fotogalerie

Floristické dožínky

foto z přednášky

Přijďte se podělit o své floristické nálezy a zhodnotit vegetační sezónu 2015! Přednášející: Jan Roleček. Termín: říjen 2015.

fotogalerie

Bryologická exkurze na Zadní Hády

foto z exkurze

Vedoucí: Svatava Kubešová.
Termín: listopad 2015.

fotogalerie

Exkurze za ruderály Brna

foto z exkurze

Vedoucí: Tomáš Vymyslický.
Termín: říjen 2015.

fotogalerie

Exkurze na Velkou Babu

foto z exkurze

Vedoucí: Jan Roleček.
Termín: květen 2015.

fotogalerie

Exkurze kolem hradu Veveří

foto z exkurze

Vedoucí: Zdeňka Lososová, Lubomír Tichý.
Termín: duben 2015.

fotogalerie

Přednáška o činnosti prof. Josefa Podpěry

foto z přednášky

Přednášející: Petr Bureš
Termín: říjen 2014.

fotogalerie
Jihomoravská pob. ČBS
Jihomoravská pob. ČBS