Arrow
Arrow
Slider

Laboratory of Tumor Biology

Laboratory of Tumor Biology (LTB) has been established in 2006 as a joint pracoviště Ústavu experimentální biologie PřF MU a Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno. LTBG je nyní umístěna v komplexu Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií ILBIT, který je součástí Univerzitního kampusu Bohunice.

Činnost LTBG navazuje na předchozí výzkumné aktivity Laboratoře tkáňových kultur LF MU (R. Veselská, K. Zitterbart, J. Neradil) z období 1996-2005, zejména na problematiku indukované diferenciace a úlohu cytoskeletu v procesu apoptózy.

Zaměření laboratoře

Pracoviště LTBG je tematicky zaměřeno na buněčnou biologii a genetiku různých typů nádorových buněk. V současné době se zabýváme studiem některých aspektů biologie nádorů (indukovaná diferenciace nádorových buněk a možnosti jejího ovlivnění, změny genové exprese, výskyt a fenotypové vlastnosti nádorových kmenových buněk), zejména ve vztahu k jejich klinickému významu. Druhým hlavním tématem je analýza genetických změn nádorových buněk z hlediska jejich přínosu k diagnostice a prognostické klasifikaci některých maligních onemocnění dětského věku či jejich subtypů. Náš aktuální výzkum je zaměřen zejména na neuroblastom, meduloblastom a na různé typy sarkomů. Pracujeme se stabilizovanými buněčnými liniemi nádorového původu a ve spolupráci s pracovišti patologie i s archivovanými vzorky nádorové tkáně.

Spolupráce

Naším hlavním výzkumným partnerem je Patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny (přednostka: doc. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.)

Při řešení jednotlivých projektů dále spolupracujeme s těmito týmy:

Poděkování

Za finanční podporu výzkumu děkujeme Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK

  • Karolina receives the Dean’s Award

    Our student Karolina Borankova has been awarded for her excellent research results obtained during her diploma thesis and she has received the Dean’s Award for the best students in the Bachelor’s … Více »
Zobrazit starší aktuality