Informace k soutěžím Česká hlava, České hlavičky a k novému mobilitnímu programu Global Staff Mobility

04/2021
19. 5. 2021, 14:58  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové, 

rádi bychom Vás v tomto newsletteru informovali o možnosti nominací do soutěží Česká hlava i Česká hlavička a také o nové možnosti vycestovat s programem Global Staff Mobility, a to pro akademické i neakademické zaměstnance. 

Váš 

PR tým PřF MU 

Česká hlava

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci tohoto nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout, získávají vítězní laureáti finanční odměnu v celkové výši 1 450 000,- Kč

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
 2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
 4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 6. Cena Lorem za zdravotnictví za počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup, finanční odměna 100 000 Kč.

Určitě i ve Vašem okolí vznikají práce, které si zaslouží nominaci do této soutěže.  Příjem byl právě zahájen a uzávěrka je 30. června 2021. Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba a k jejímu podání není nutný souhlas zaměstnavatele.

VÍCE INFORMACÍ

Global Staff Mobility

Cílem programu Global Staff Mobility je rozšíření možností zaměstnaneckých mobilit i mimo aktuálně nastavené grantové programy (např. Erasmus+).  Program je určen akademickým i neakademickým zaměstnancům MU pro pobyty v délce až 14 dní na libovolné univerzitě v kterékoliv destinaci.

Programu můžete využít, jste-li akademickým či neakademickým zaměstnancem MU na plný nebo částečný úvazek (mobilita zaměstnanců s DPČ a DPP není podporována). Z programu nelze financovat výzkum či konferenci, podporovány jsou především výukové aktivity, školení, stínování, workshopy, navazování spolupráce, sdílení zkušeností a další aktivity podobného charakteru.

Aktuální uzávěrka přihlášek byla mimořádně prodloužena do 31. května 2021.

VÍCE INFORMACÍ

Soutěž České hlavičky 2021

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Zároveň jsou České hlavičky součástí programu EXCELENCE vyhlašovaným Ministerstvem školství. Tento program je určen pro podporu škol a pedagogů, kteří se o talentované a nadané žáky starají a vytvářejí jim kvalitní podmínky pro jejich další rozvoj.

Lhůta k podání přihlášek je 30. června 2021. Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálním tříčlenném složení.

V rámci soutěže se udělují ceny v šesti kategoriích:

 • MERKUR „Člověk a společnost“ (oblast společenských a humanitních věd)
 • GENUS „Příroda kolem nás“ (Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd.)
 • INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“ (oblast informatiky, datových věd, robotiky, elektrotechniky  a komunikace)
 • FUTURA „Řešení pro budoucnost“ (praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání)
 • SANITAS „Život a zdraví člověka“ (Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.)
 • UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK (Cena se uděluje za experimentální či teoretické práce, studie a projekty v oblasti fyziky nebo matematiky s přesahem k možným aplikacím.)

V loňském roce získaly Českou hlavičku třeba Hana Bernhardová a Jana Nguyenová spolupracující s MUNI. Hana Bernhardová získala ocenění za svou poslední práci v rámci středoškolské odborné činnosti, kterou ještě jako studentka Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí zpracovávala v Loschmidtových laboratořích Masarykovy univerzity. Její práci vedl Martin Marek z Přírodovědecké fakulty MU.

České hlavičky 2021 O oceněných v Českých hlavičkách 2020

Pro podrobné informace o soutěžích vyhlášených Masarykovou univerzitou (Cena rektora), Přírodovědeckou fakultou MU (Cena děkana) i externími subjekty prosím sledujte náš web Ceny a ocenění.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram