Informace k soutěžím Česká hlava, České hlavičky a k novému mobilitnímu programu Global Staff Mobility

04/2021
19. 5. 2021, 14:58  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové, 

rádi bychom Vás v tomto newsletteru informovali o možnosti nominací do soutěží Česká hlava i Česká hlavička a také o nové možnosti vycestovat s programem Global Staff Mobility, a to pro akademické i neakademické zaměstnance. 

Váš 

PR tým PřF MU 

Česká hlava

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci tohoto nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout, získávají vítězní laureáti finanční odměnu v celkové výši 1 450 000,- Kč

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
 2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
 4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 6. Cena Lorem za zdravotnictví za počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup, finanční odměna 100 000 Kč.

Určitě i ve Vašem okolí vznikají práce, které si zaslouží nominaci do této soutěže.  Příjem byl právě zahájen a uzávěrka je 30. června 2021. Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba a k jejímu podání není nutný souhlas zaměstnavatele.

Global Staff Mobility

Cílem programu Global Staff Mobility je rozšíření možností zaměstnaneckých mobilit i mimo aktuálně nastavené grantové programy (např. Erasmus+).  Program je určen akademickým i neakademickým zaměstnancům MU pro pobyty v délce až 14 dní na libovolné univerzitě v kterékoliv destinaci.

Programu můžete využít, jste-li akademickým či neakademickým zaměstnancem MU na plný nebo částečný úvazek (mobilita zaměstnanců s DPČ a DPP není podporována). Z programu nelze financovat výzkum či konferenci, podporovány jsou především výukové aktivity, školení, stínování, workshopy, navazování spolupráce, sdílení zkušeností a další aktivity podobného charakteru.

Aktuální uzávěrka přihlášek byla mimořádně prodloužena do 31. května 2021.

Soutěž České hlavičky 2021

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Zároveň jsou České hlavičky součástí programu EXCELENCE vyhlašovaným Ministerstvem školství. Tento program je určen pro podporu škol a pedagogů, kteří se o talentované a nadané žáky starají a vytvářejí jim kvalitní podmínky pro jejich další rozvoj.

Lhůta k podání přihlášek je 30. června 2021. Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálním tříčlenném složení.

V rámci soutěže se udělují ceny v šesti kategoriích:

 • MERKUR „Člověk a společnost“ (oblast společenských a humanitních věd)
 • GENUS „Příroda kolem nás“ (Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd.)
 • INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“ (oblast informatiky, datových věd, robotiky, elektrotechniky  a komunikace)
 • FUTURA „Řešení pro budoucnost“ (praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání)
 • SANITAS „Život a zdraví člověka“ (Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.)
 • UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK (Cena se uděluje za experimentální či teoretické práce, studie a projekty v oblasti fyziky nebo matematiky s přesahem k možným aplikacím.)

V loňském roce získaly Českou hlavičku třeba Hana Bernhardová a Jana Nguyenová spolupracující s MUNI. Hana Bernhardová získala ocenění za svou poslední práci v rámci středoškolské odborné činnosti, kterou ještě jako studentka Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí zpracovávala v Loschmidtových laboratořích Masarykovy univerzity. Její práci vedl Martin Marek z Přírodovědecké fakulty MU.

Pro podrobné informace o soutěžích vyhlášených Masarykovou univerzitou (Cena rektora), Přírodovědeckou fakultou MU (Cena děkana) i externími subjekty prosím sledujte náš web Ceny a ocenění.

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram