Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Další informace viz Studijní katalogy

Milí studenti,
jak již jistě víte, do 15. května byla zrušena kontaktní výuka. Všechny naše kurzy pokračují online. Vaši vyučující vás již kontaktovali a obeznámili se změnami. Zkouškové potrvá od 18.5. do 30.9. O termínech jazykových zkoušek vás budeme v předstihu informovat.
Aktuální informace o koronavirové situaci na MUNI: https://www.muni.cz/koronavirus
Oddělení Centra jazyků na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity je jedním z pracovišť Centra jazykového vzdělávání, které má celouniverzitní působnost.

STUDIUM JAZYKŮ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 (z anglického jazyka - bakalářské studium) a JA002 (z jakéhokoliv nabízeného jazyka - magisterské studium). Pokud dosáhl student požadované úrovně, může složit zkoušku JA002 už v bakalářském studiu (v tom případě nemusí skládat zkoušku JA001).
KURZY ODBORNÉ ANGLIČTINY 1 AŽ 4

Kurzy odborné angličtiny 1 až 4 (Angličtina pro biology: JAB01-4; Angličtina pro chemiky: JAC01-4; Angličtina pro fyziky: JAF01-4; Angličtina pro geology: JAG01-4; Angličtina pro matematiky JAM01-4; Angličtina pro geografy JAZ01-4 a Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením: JAT01-4 (pouze v magisterském studiu)) nejsou povinné, ovšem jsou doporučené. 

Je vhodné absolvovat je po sobě, ovšem není to podmínkou (kurzy volně navazují). Do vyšších kurzů je možno se přihlásit i bez absolvování nižších kurzů, pokud dosáhl student požadované úrovně.  

Kurzy 1 a 2 pomáhají studentům připravit se na zkoušku JA001, kurzy 3 a 4 jsou podporou pro zkoušku JA002. V každém kurzu je výstupem také jiná praktická dovednost (prezentace posterů, formální dopis, prezentace a pracovní pohovor, v kurzech pro učitele je výstupem zpětná vazba a aplikace metodického postupu). Požadovaná vstupní úroveň při vstupu do kurzu odborné angličtiny 1 je B1 Evropského referenčního rámce (Lower Intermediate). 

Pro ověření úrovně je doporučeno absolvovat v ISu Diagnostický test „Dialang“ (kód CJV_DIAL), studenti 1. r. mají tento test povinný (od ak. roku 2019/20). 

Nesplňujete-li vstupní požadavky pro zápis do kurzů odborné angličtiny, nabízíme Vám přípravné kurzy, s jejichž pomocí vstupní úrovně dosáhnete. Nabídku kurzů najdete na webových stránkách  https://is.muni.cz/obchod/fakulta/rect/cjv/.