Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Další informace viz Studijní katalogy

Oddělení Centra jazyků na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity je jedním z pracovišť Centra jazykového vzdělávání, které má celouniverzitní působnost.

STUDIUM JAZYKŮ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 (z anglického jazyka - bakalářské studium) a JA002 (z jakéhokoliv nabízeného jazyka - magisterské studium). Pokud dosáhl student požadované úrovně, může složit zkoušku JA002 už v bakalářském studiu (v tom případě nemusí skládat zkoušku JA001).
KURZY ODBORNÉ ANGLIČTINY 1 AŽ 4

Kurzy odborné angličtiny 1 až 4 (Angličtina pro Life Sciences: JALS01-4; Angličtina pro chemiky: JAC01-4; Angličtina pro fyziky: JAF01-4; Angličtina pro geology: JAG01-4; Angličtina pro matematiky JAM01-4; Angličtina pro geografy JAZ01-4 a Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením: JAT01-4 (pouze v magisterském studiu)) nejsou povinné, ovšem jsou doporučené. 

Je vhodné absolvovat je po sobě, ovšem není to podmínkou (kurzy volně navazují). Do vyšších kurzů je možno se přihlásit i bez absolvování nižších kurzů, pokud dosáhl student požadované úrovně.  

Kurzy 1 a 2 pomáhají studentům připravit se na zkoušku JA001, kurzy 3 a 4 jsou podporou pro zkoušku JA002. V každém kurzu je výstupem také jiná praktická dovednost (prezentace posterů, formální dopis, prezentace a pracovní pohovor, v kurzech pro učitele je výstupem zpětná vazba a aplikace metodického postupu). Požadovaná vstupní úroveň při vstupu do kurzu odborné angličtiny 1 je B1 Evropského referenčního rámce (Lower Intermediate). 

Pro ověření úrovně je doporučeno absolvovat v ISu Diagnostický test „Dialang“ (kód CJV_DIAL), studenti 1. r. mají tento test povinný (od ak. roku 2019/20). 

Nesplňujete-li vstupní požadavky pro zápis do kurzů odborné angličtiny, nabízíme Vám přípravné kurzy, s jejichž pomocí vstupní úrovně dosáhnete. Nabídku kurzů najdete na webových stránkách  https://is.muni.cz/obchod/fakulta/rect/cjv/.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.