Studijní katalogy Přírodovědecké fakulty

Akademický rok 2019/2020

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2017/2018

Akademický rok 2016/2017

Akademický rok 2015/2016

Akademický rok 2014/2015

Akademický rok 2013/2014

Akademický rok 2012/2013

Pozor: změna po vydání Studijního katalogu

(1) Studenti 1. semestru navazujících magisterských oborů učitelství si místo předmětu XS110 Prezentační seminář 1 zapíší jednu z jeho variant XS110m, XS110f, XS110c, XS110b resp. XS110z podle zaměření diplomové práce na matematiku, fyziku, chemii, biologii resp. geografii.

(2) Studenti 2. semestru navazujících magisterských oborů učitelství si místo předmětu XS210 Prezentační seminář 2 zapíší jednu z jeho variant XS210m, XS210f, XS210c, XS210b resp. XS210z podle zaměření diplomové práce na matematiku, fyziku, chemii, biologii resp. geografii.

Akademický rok 2011/2012

Akademický rok 2010/2011

Akademický rok 2009/2010

Akademický rok 2008/2009

Akademický rok 2007/2008

Akademický rok 2006/2007

Akademický rok 2005/2006

Akademický rok 2004/2005

Akademický rok 2003/2004

Akademický rok 2002/2003


Michal Bulant

counter
Last modified: Thu May 19 11:36:36 CEST 2006