Stránka je postupně doplňována, nyní zde jsou

The page has been modified currently. Recently, it contains

 

·       Sylabus předmětu

Syllabus of the course

 

·       Literatura ke studiu AFH a publikace V. Ptáčka k problematice opylovačů, skripta A. Přidal Anatomie fyziologie...

Literature to study in the course and publications of prof. Ptacek, the lecturer, to the problems of pollinators

 

·       Doporučená URL

Recommended URLs

 

·       Témata ke zkoušce do r. 2007

·       Témata ke zkoušce v r. 2008

Themes to the examination till and/or in the respective years

 

Kontakt na učitele: ptacek@sci.muni.cz

Contact to the lecturer:

 

Diskuse k tématům na přednášce.

 

 

 

(počet přístupů od 1.3.07)