Úvod
Historie
Základní pojmy
Zemětřesení
Tsunami
Vulkanizmus
Svahové pohyby
Požáry
Ostatní
Literatura
Odkazy

 

Přírodní katastrofy a environmentální hazardy

multimediální výuková příručka

Bájná Atlantida

Mýtus o Atlantidě je mýtem o bájném ostrovním státu, který podle představ někdy na úsvitu západních dějin opanoval téměř celou oblast Středomoří, ale nakonec byl zničen obrovskou přírodní katastrofou, kterou na Atlantidu seslali samotní bohové.
I když podle legendy dosáhla Atlantida svého vrcholu asi před 11 000 lety, v literatuře se vyprávění o ní objevilo mnohem později - teprve před 2350 lety. Prvním, kdo se o tomto ostrovním státě zmínil byl řecký filosof Platón (427 - 347 př. Kr.), který příběh Atlantidy popisuje ve svém spise Critias. Platón bájnou zemi umístil do oblasti za Heraklovy sloupy - tedy někam do Atlantského oceánu. Podle tohoto filosofa byla Atlantida mocným a rozpínavým státem, který byl ovšem nakonec poražen starověkými Athénami a posléze zničen přírodní katastrofou.

Obr. 1: Mramorová plastika řeckého filosofa Platóna, prvního autora, který se zmiňuje o bájné Atlantidě
(převzato: FAGAN, B. M., 2005, 38).

Kde ovšem řecký filosof čerpal námět ke svému příběhu? Jde o historický fakt nebo pouze o smyšlenku podporující filosofické teze autora? Je pravdou, že ve starověku se ve Středozemí velmi rozvinula jedna ostrovní kultura - byla to kultura minojská na ostrově Kréta. Navíc tuto civilizace částečně opravdu poničila přírodní pohroma. Roku 1470 př. Kr. se totiž probudil vulkán na ostrově Théra. Obrovská erupce, po které zbyla kaldera dvakrát větší než kráter indonéské sopky Krakatau, vyvolala vlnu tsunami, kterou zaznamenaly všechny civilizace na pobřeží Středozemního moře a která poničila i minojskou Krétu. Dříve se sice věřilo, že právě tato událost stála za zánikem krétské kultury, archeologické nálezy však potvrdily, že minojská kultura se z katastrofy vzpamatovala a vzkvétala nejméně dalších 200 let. I přesto však mohla tato událost sloužit jako námět pro vznik mýtu o Atlantidě.
Je pravděpodobné, že Platón při vyprávění záměrně smísil historická fakta, mýty a vlastní fantazii, aby tak podpořil své filosofické myšlenky. Jsou to hlavně názory na uspořádání státu, které filosof vyjádřil v jiném spise s názvem Ústava. V příběhu Atlantidy je totiž tato velmoc poražena mnohem slabšími Athénami, jejichž státní uspořádaní přesně odpovídá Platónovým představám. V původním podání jsou tedy dokonalým státem Athény a ne Atlantida, jak si příběh upravili pozdější autoři.

Obr. 2: Mapa Atlantidy od Athanasia Kirchera (1678), která umisťuje ostrovní stát někam do Atlantického oceánu, jak naznačil Platón (převzato: FAGAN, B. M., 2005, 39).

Přestože mýtus o bájné Atlantidě pravděpodobně vznikl jako směs historických faktů a fantazie jednoho autora, stal se inspirací pro mnoho dalších spisovatelů i vědců. Mnozí z nich se v průběhu historie snažili hledat důkazy o její existenci a podávali fantastické podrobnosti o tomto ostrovním státě. A i když Kréta, pokud ji můžeme alespoň částečně ztotožnit z bájnou Atlantidou, nikdy nebojovala s Athénami, ani nebyla zničena živelnou pohromou, nepřestává tato legenda fascinovat představivost lidstva.

>> Zpět <<
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!